► Sự Kiện

Chơi Cho Banh Tết

1/20/2023 8:21 PM

 Thời gian

- Bắt đầu: 00:00 ngày 21/01/2023.

- Kết thúc: 23:59 ngày 28/01/2023.

- Tức từ 30 tết AL đến mùng 7 tết AL.

 Nội dung

- Tết Quý Mão nhận lì xì cực ngon, cơ hội sở hữu các trang bị TỰ CHỌN bậc 8 cấp SR và trang bị UR, ngoài ra có thêm cơ hội nhận lì xì sở hữu các vật phẩm mới, thêm đó là các mốc quà tự chọn để cho các Đại Hiệp thoải mái săn quà nhaaa.

- Riêng ngày 30 tết AL tức 21/01/2023 sẽ không tính vào tổng nạp tiêu của 7 mùng.

 Đặc Biệt

- Cơ hội sở hữu trang bị mới UR và các vật phẩm giới hạn cho tính năng kỳ bảo. (Hướng dẫn trang bị UR)

- Lì xì cực phẩm với gói giảm giá 4999KC các Đại Hiệp đã sở hữu ngay cho mình các quà tự chọn sau - chỉ dành riêng cho 30 tết.

- Đặt biệt là sở hữu sớm trang phục Ngày Yêu Thương với chỉ số cực múp và 3 lỗ khảm chỉ thêu: 

Chỉ số thời trang Ngày Yêu Thương: Tăng DEF theo HP 10%

                                                           S.Thương ATK Tối Thiểu 15%

                                                           S.Thương ATK Tối Đa 15%

                                                           Tốc Độ Đánh  5%

                                                           Hấp Huyết 5%

 

 

 

 

 

 Xuân Quý Mão Mốc Từng Mùng 

  Mốc Kim Cương Quà 1 Số lượng Quà 2 Số lượng Note
Mùng 1
1 Bảo Hạp Khí Sơ Thiên S 1 - - -
1000 Hộ Linh Phù Thượng Cấp 1 Ngự Ngọc C 30  
5000 Bảo Hạp Hỏa Huyết SR 10 1 Thức Tỉnh (thạch,ti,tinh) với 6 loại màu tự chọn hoặc có thể thay bằng 20 Khí Ngọc B 1 chỉ được chọn 1 trong 3 loại và 1 trong 6 màu
10000 Trang bị tự chọn Thiên Thần Thiên Ma A 1 2 Thức Tỉnh (thạch,ti,tinh) với 6 loại màu tự chọn hoặc có thể thay bằng 20 sức ngọc B 2 chỉ được chọn 1 trong 3 loại và 1 trong 6 màu
Mùng 2
1 Bảo Hạp Ngự Sơ Thiên S 1 - - -
1000 Tuyệt Khí Phù 3 Hộ Linh Phù Thượng Cấp 5  
5000 Bảo Hạp Chu Ma Nhẫn S 15 1 Thức Tỉnh (thạch,ti,tinh) với 6 loại màu tự chọn hoặc có thể thay bằng 20 Khí Ngọc B 1 chỉ được chọn 1 trong 3 loại và 1 trong 6 màu
10000 1 Trang Bị bậc 8 S tự chọn 1 2 Thức Tỉnh (thạch,ti,tinh) với 6 loại màu tự chọn hoặc có thể thay bằng 20 sức ngọc B 2 chỉ được chọn 1 trong 3 loại và 1 trong 6 màu
Mùng 3
1 Bảo Hạp Ngọc S-SR 2 - - -
1000 Tuyệt Hộ Phù 3 Khí Ngọc C 30  
5000 Bảo Hạp Chu Ma Khuyên A 15 1 Thức Tỉnh (thạch,ti,tinh) với 6 loại màu tự chọn hoặc có thể thay bằng 20 Khí Ngọc B 1 chỉ được chọn 1 trong 3 loại và 1 trong 6 màu
10000 1 trang bị bậc 8 S tự chọn 2 2 Thức Tỉnh (thạch,ti,tinh) với 6 loại màu tự chọn hoặc có thể thay bằng 20 sức ngọc B 2 chỉ được chọn 1 trong 3 loại và 1 trong 6 màu
Mùng 4
1 Bảo hạp linh thể thú 10 - -  
1000 Tuyệt Sức Phù 3 Sức Ngọc C 30  
5000 Bảo Hạp Chu Ma Khuyên A 15 1 Thức Tỉnh (thạch,ti,tinh) với 6 loại màu tự chọn hoặc có thể thay bằng 20 Khí Ngọc B 1 chỉ được chọn 1 trong 3 loại và 1 trong 6 màu
10000 1 trang bị bậc 8 S tự chọn 1 2 Thức Tỉnh (thạch,ti,tinh) với 6 loại màu tự chọn hoặc có thể thay bằng 20 sức ngọc B 2 chỉ được chọn 1 trong 3 loại và 1 trong 6 màu
Mùng 5
1 Bảo Hạp Ngọc S-SR 2 - - -
1000 Tuyệt Hộ Phù 3 Khí Ngọc C 30  
5000 Bảo Hạp Chu Ma Khuyên A 15 1 Thức Tỉnh (thạch,ti,tinh) với 6 loại màu tự chọn hoặc có thể thay bằng 20 Khí Ngọc B 1 chỉ được chọn 1 trong 3 loại và 1 trong 6 màu
10000 1 trang bị bậc 8 S tự chọn 2 2 Thức Tỉnh (thạch,ti,tinh) với 6 loại màu tự chọn hoặc có thể thay bằng 20 sức ngọc B 2 chỉ được chọn 1 trong 3 loại và 1 trong 6 màu
Mùng 6
1 Bảo hạp linh thể thú 10 - -  
1000 Tuyệt Sức Phù 3 Sức Ngọc C 30  
5000 Bảo Hạp Chu Ma Khuyên A 15 1 Thức Tỉnh (thạch,ti,tinh) với 6 loại màu tự chọn hoặc có thể thay bằng 20 Khí Ngọc B 1 chỉ được chọn 1 trong 3 loại và 1 trong 6 màu
10000 1 trang bị bậc 8 S tự chọn 1 2 Thức Tỉnh (thạch,ti,tinh) với 6 loại màu tự chọn hoặc có thể thay bằng 20 sức ngọc B 2 chỉ được chọn 1 trong 3 loại và 1 trong 6 màu
Mùng 7
1 1 Trang Bị SR ngẫu nhiên 1 - - -
1000 Tuyệt Khí Phù 3 Hộ Linh Phù Thượng Cấp 5  
5000 Bảo Hạp Chu Ma Nhẫn S 15 1 Thức Tỉnh (thạch,ti,tinh) với 6 loại màu tự chọn hoặc có thể thay bằng 20 Khí Ngọc B 1 chỉ được chọn 1 trong 3 loại và 1 trong 6 màu
10000 1 Trang Bị bậc 8 S tự chọn 1 2 Thức Tỉnh (thạch,ti,tinh) với 6 loại màu tự chọn hoặc có thể thay bằng 20 sức ngọc B 2 chỉ được chọn 1 trong 3 loại và 1 trong 6 màu

 

 

 Khi tham gia đủ 7 mùng với các mốc sau các Đại Hiệp sẽ nhận thêm 

 Khi đạt TOP nạp tiêu trong sự kiện lần này các Đại Hiệp sẽ có thêm quà