► Nạp Tiền

Quy Đổi Mệnh Giá Nạp Vào Dzo Ví

12/9/2021 12:20 PM

Sau đây là bảng quy đổi mệnh giá của các loại thẻ khi nạp vào Ví Dzogame dành cho các Đại Hiệp:

 Thẻ DzoCard:

DzoCard DzoCoin
20,000 20,000
50,000 50,000
100,000 100,000
200,000 200,000
500,000 500,000
1,000,000 1,010,000
2,000,000 2,020,000
5,000,000 5,050,000

Ưu đãi cho DzoCard các mệnh giá 1,000,000 trở lên.

 Thẻ Gate:

Gate DzoCoin
10,000 9,500
20,000 19,000
50,000 47,500
100,000 95,000
200,000 190,000
500,000 475,000
1,000,000 950,000
2,000,000 1,900,000
5,000,000 4,750,000
10,000,000 9,500,000

 Thẻ ATM:

ATM DzoDong DzoCoin
100,000 100,000 0
200,000 200,000 0
300,000 300,000 0
500,000 500,000 0
1,000,000 1,000,000 10,000
2,000,000 2,000,000 20,000
3,000,000 3,000,000 30,000
5,000,000 5,000,000 50,000
10,000,000 10,000,000 200,000
20,000,000 20,000,000 622,000
40,000,000 40,000,000 800,000
 

 Thẻ ISEC:

ISEC DzoCoin
10,000 10,000
20,000 20,000
50,000 50,000
100,000 100,000
200,000 200,000
500,000 500,000
1,000,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000
5,000,000 5,000,000
10,000,000 10,000,000

 

 Thẻ Quốc Tế:

Thẻ Quốc Tế DzoDong DzoCoin
100,000 89,000 11,000
200,000 185,000 15,000
300,000 281,000 19,000
500,000 473,000 27,000

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

 

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048