► Sự Kiện

Giảm Giá Cực Sốc Tết Cực Bốc

1/13/2023 6:09 PM

 Thời gian

- Bắt đầu: 00:00 ngày 14/01/2022.

- Kết thúc: 23:59 ngày 17/01/2022.

 Nội dung

Tết Quý Mão ưu đãi như bão với giảm giá 50% cực khủng, cơ hội sở hữu các trang bị TỰ CHỌN bậc 8 cấp S và cấp A và trang bị UR, ngoài ra có thêm cơ hội sở hữu các vật phẩm mới, thêm đó là các mốc quà tự chọn để cho các Đại Hiệp thoải mái săn quà nhaaa.

 Đặc Biệt

- Cơ hội sở hữu trang bị mới UR và các vật phẩm giới hạn cho tính năng kỳ bảo. (Hướng dẫn trang bị UR)