Giấy phép số: 1778/QĐ-BTTTT cấp ngày 10 tháng 11 năm 2021