► Cập Nhật

Cập Nhật Cửa Hàng 02/06/2022

6/2/2022 10:48 AM

 Tổng Quan

- Thời trang Thần Điêu Đại Hiệp sẽ được mở bán trực tiếp với giá 2.499 Kim Cương (chỉ mua được 1 lần/1 nhân vật).
 
 
- Mở bán Bảo Hạp Thời Trang Hoàng Kim Giáp, Hùng Miêu (mới) có Bảo Hiểm (sau cập nhật ngày 02/06 đến 08:30 16/06/2022).

Bảo Hạp Thời Trang Hoàng Kim Giáp, Hùng Miêu mỗi 1 lần mở có khả năng nhận được:

Vật phẩm Hình ảnh

Thời Trang Bậc A/B tương ứng

 
01 Hộ Linh Phù
01 Phúc Vận Phù B
01 Bá Vương/ Hộ Thể Hoàn 5%  
01 Võ Công/ Vô Phòng Hoàn 5%  
03 Khí/ Ngự/ Sức Ngọc C   
20 Dược MP/ HP (Đại)  
30 Dược MP/ HP (Trung)
20.000 Vàng

Lưu ý: sau khi kết thúc thời gian Bảo Hiểm Bảo Hạp, thời trang Hoàng Kim Giáp, Hùng Miêu sẽ được bán trực tiếp trong cửa hàng với giá 2.499 Kim Cương.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

 

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048