► Cập Nhật

Cập Nhật Cửa Hàng 28/07/2022

7/28/2022 3:48 PM

 Tổng Quan

- Hiệp Khách Mobile đã cập nhật thêm những vật phẩm, gói Phúc Lợi mới với những ưu đãi hấp dẫn để các Hiệp Khách có thêm nhiều lựa chọn khi mua sắm tại Cửa Hàng trong game đây ạ.

 Chi Tiết

- Cập nhật các gói Thời Trang mới: 

+ Mở bán gói thời trang Xứ Thần Tiên S - 6.999 Kim Cương (1 lần/nhân vật).

Mở bán gói thời trang Quàng Khăn Đỏ S - 6.999 Kim Cương (1 lần/nhân vật).

Mở bán gói thời trang Tinh Nghịch S - 6.999 Kim Cương (1 lần/nhân vật).

+ Mở bán gói thời trang Khiêu Đại Nhân A - 2.499 Kim Cương (1 lần/nhân vật).

+ Mở bán gói thời trang Rồng Alyu A - 2.499 Kim Cương (1 lần/nhân vật).
 
Mở bán gói thời trang Rồng Alyu A - 2.499 Kim Cương (1 lần/nhân vật).

- Cập nhật Bảo Hạp Thời Trang mới:

Bảo Hạp Thời Trang Bậc S Cương Thiết Nhẫn Giả mỗi 1 lần mở có khả năng nhận được:

 

Bảo Hạp Thời Trang Bậc A Hanbok Truyền Thống, Hoàng Bào Thanh Long Khải mỗi 1 lần mở có khả năng nhận được:

Vật phẩm Hình ảnh

Thời Trang Bậc A/B tương ứng

 
01 Hộ Linh Phù
01 Phúc Vận Phù B
01 Bá Vương/ Hộ Thể Hoàn 5%  
01 Võ Công/ Vô Phòng Hoàn 5%  
03 Khí/ Ngự/ Sức Ngọc C   
20 Dược MP/ HP (Đại)  
30 Dược MP/ HP (Trung)
20.000 Vàng

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

 

 

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048