► Sự Kiện

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 13/06 ~ 20/06

6/11/2024 5:30 PM

Cập nhật mới Webshop Hiệp Khách Mobile, tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: 15:00, ngày 13/06/2024.

- Kết thúc 14:59, ngày 20/06/2024.

(Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán ngày 17/06/2024).

** Lưu ý:
- Các server mới sẽ có ưu đãi về giá so với các server cũ với một số vật phẩm.   

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 13/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60.000 60.000 20 All
2 13/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60.000 60.000 20 All
3 13/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60.000 60.000 20 All
4 13/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150.000 150.000 10 All
5 13/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150.000 150.000 10 All
6 13/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150.000 150.000 10 All
7 13/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(14:59:59)
Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
600.000 540.000 0 All
8 13/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(14:59:59)
Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí
(Vũ khí +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
9 13/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(14:59:59)
Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ
(Phòng cụ +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
10 13/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(14:59:59)
Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức
(Trang sức +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
11 13/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(14:59:59)
Gói Chí Tôn Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù
(7 ngày).
140.000 126.000 1 All
12 13/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(14:59:59)
Gói Nhiệt Huyết Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù
(7 Ngày).
64.444 58.000 1 All
13 13/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(14:59:59)
Vé Luyện Tập
(7 Ngày)
1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong
(7 ngày).
170.000 153.000 1 All
14 13/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(14:59:59)
Kim Cang Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù
(7 ngày).
210.000 189.000 1 All
15 13/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(14:59:59)
Thần Khí Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù
(7 ngày).
112.000 100.000 1 All
16 13/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(14:59:59)
Nộ Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù
(7 ngày).
140.000 126.000 1 All
Mục Giới Hạn
STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 13/06/2024
(15:00:00)
17/06/2024
(15:00:00)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
250.000 125.000 5 1~17
2 13/06/2024
(15:00:00)
17/06/2024
(15:00:00)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
1.250.000 500.000 5 1~17
3 13/06/2024
(15:00:00)
17/06/2024
(15:00:00)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
250.000 100.000 5 18
4 13/06/2024
(15:00:00)
17/06/2024
(15:00:00)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
1.250.000 375.000 5 18
5 13/06/2024
(15:00:00)
17/06/2024
(15:00:00)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 300.000 0 1~17
6 13/06/2024
(15:00:00)
17/06/2024
(15:00:00)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 540.000 0 1~17
7 13/06/2024
(15:00:00)
17/06/2024
(15:00:00)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 240.000 0 18
8 13/06/2024
(15:00:00)
17/06/2024
(15:00:00)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 360.000 0 18
9 13/06/2024
(15:00:00)
17/06/2024
(15:00:00)
Thánh Tâm Đơn (Tiểu) 10 Tăng 10% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 300.000 90.000 0 18
10 13/06/2024
(15:00:00)
17/06/2024
(15:00:00)
Thánh Tâm Đơn (Trung) 10 Tăng 15% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 450.000 135.000 0 18
11 13/06/2024
(15:00:00)
17/06/2024
(15:00:00)
Thời trang Huyết Băng Nhẫn Giả 1 Hiệu ứng thời trang Huyết Băng Nhẫn Giả:
- S.Thương V.Công Tối Thiểu 25%
- S.Thương V.Công Tối Đa 25%
- Chính Xác 15%
- Xuyên DEF 12%
- Tăng S.Thương (PVP) 20%
1.200.000 900.000 5 All
12 13/06/2024
(15:00:00)
17/06/2024
(15:00:00)
Thời trang Xuyên Y Dã Phàm 1 Hiệu ứng thời trang Xuyên Y Dã Phàm:
- Tăng HP 5%
- S.Thương ATK Tối Thiểu 15%
- S.Thương ATK Tối Đa 15%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 12%
- S.Thương Chí Mạng 12%
1.200.000 960.000 5 All
13 17/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(15:00:00)
Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
600.000 360.000 10 18
14 17/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(15:00:00)
Hộ Linh Phù 50 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
3.000.000 900.000 10 18
15 17/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(15:00:00)
Phúc Vận Phù A 10 Tăng 12% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
600.000 300.000 10 18
16 17/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(15:00:00)
Phúc Vận Phù B 10 Tăng 9% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
420.000 210.000 10 18
17 17/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(15:00:00)
Phúc Vận Phù A 5 Tăng 12% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
300.000 210.000 20 18
18 17/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(15:00:00)
Phúc Vận Phù B 5 Tăng 9% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
210.000 179.000 20 18
19 17/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(15:00:00)
Bảo Hạp Chu Thần (Nhẫn) B 3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 Nhẫn Xích Chu ~ Thần Ma B.
600.000 360.000 5 1~17
20 17/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(15:00:00)
Bảo Hạp Chu Thần (Khuyên) B 3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 khuyên Xích Chu ~ Thần Ma B.
600.000 360.000 5 1~17
21 17/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(15:00:00)
Bảo Hạp Chu Thần (Nhẫn) B 3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 Nhẫn Xích Chu ~ Thần Ma B.
600.000 300.000 5 18
22 17/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(15:00:00)
Bảo Hạp Chu Thần (Khuyên) B 3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 khuyên Xích Chu ~ Thần Ma B.
600.000 300.000 5 18
23 17/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(15:00:00)
Bảo Hạp Chu Ma (Dây Chuyền) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 dây chuyền Xích Chu ~ Thiên Ma A.
700.000 420.000 5 1~17
24 17/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(15:00:00)
Bảo Hạp Chu Ma (Yêu Bài) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 yêu bài Xích Chu ~ Thiên Ma A.
800.000 480.000 5 1~17
25 17/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(15:00:00)
Bảo Hạp Chu Ma (Dây Chuyền) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 dây chuyền Xích Chu ~ Thiên Ma A.
700.000 350.000 5 18
26 17/06/2024
(15:00:00)
20/06/2024
(15:00:00)
Bảo Hạp Chu Ma (Yêu Bài) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 yêu bài Xích Chu ~ Thiên Ma A.
800.000 400.000 5 18

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048