► Chế Tạo

Thăng Cấp

1/5/2022 4:42 PM

 Tổng Quan

Hệ thống thăng cấp trang bị là hệ thống giúp tăng cấp độ cho trang bị.

- Trang bị khi Hiệp Khách nhận được sẽ là cấp độ 1, thăng cấp lên tối đa sẽ là cấp độ 30.

 Giao Diện

- Chọn biểu tượng Dung Luyện trong giao diện chính.

- Chọn tính năng Thăng Cấp.

 

 Hướng dẫn

Có 2 cách để sử dụng cho tính năng Thăng Cấp:

Cách 1: sử dụng những trang bị không cần thiết để làm nguyên liệu thăng cấp

- Vũ khí có thể sử dụng những vũ khí không dùng đến để thăng cấp

- Phòng cụ có thể sử dụng những phòng cụ không dùng đến để thăng cấp như: ủng, hộ thủ, y phục.

- Trang sức có thể sử dụng những trang sức không dùng đến để thăng cấp như: khuyên, danh bài, dây chuyền, nhẫn.

Cách 2: Sử dụng Đá Thăng Cấp để thăng cấp trang bị. Đá Thăng Cấp có thể rơi ra từ các loại quái khác nhau ở các bản đồ khác nhau, được chia ra thành 3 loại như sau:

Khí Ngọc: dùng để thăng cấp vũ khí

Ngự Ngọc: dùng để thăng cấp phòng cụ

Sức Ngọc: dùng để thăng cấp trang sức

Đá Thăng Cấp được chia thành các cấp độ từ D, C, B và A. Đá bậc D có thể được rơi ra từ quái vật bình thường. Các cấp độ C đến A có thể được mua từ các gói vật phẩm trong Cửa Hàng. Đá Thăng Cấp ở cấp bậc khác nhau sẽ cho lượng EXP khác nhau.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048