► Chế Tạo

Thuộc Tính

4/20/2022 11:30 AM

 Tổng Quan

- Thuộc tính đặc biệt của trang bị chỉ xuất hiện ở trang bị bậc A trở lên, mỗi loại trang bị sẽ có thuộc tính khác nhau, có thể bấm vào trang bị để xem thuộc tính hiện có.

 Giao Diện

- Chọn biểu tượng Dung Luyện trong giao diện chính.

- Chọn tính năng Thuộc Tính.

1. Trang bị mà Hiệp Khách muôn nâng Thuộc Tính

2. Nguyên liệu dùng để nâng Thuộc Tính:

+ Đối với Phòng Cụ thì tất cả các phần như hộ thủ, ủng hay y phục đều có thể dùng để làm nguyên liệu, miễn là có cùng cấp bậc và cùng 1 bộ.

+ Đối với Vũ Khí thì phải sử dụng một vũ khí cùng thuộc tính cùng bậc khác để làm nguyên liệu tăng Thuộc Tính.

3. Chỉ số thuộc tính trước khi nâng cấp.

4. Chỉ số thuộc tính sau khi nâng cấp.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

 

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048