► Kết Giao

HIệp Lữ

10/19/2022 4:28 PM

 Nội dung và yêu cầu:

- Tính năng Hiệp Lữ - Kết Hôn giữa 2 nhân vật khác giới trong Hiệp Khách Mobile.

- Không phân biệt chính và tà.

- Bắt buộc phải là nam và nữ -> sau khi kết hôn thành công có thể chuyển đổi về giới tính khác (nếu thích).

- Để hủy hôn ước phải chờ 24 giờ và chờ đối phương chấp thuận.

- Để tăng điểm Hiệp Lữ thì bắt buộc cả 2 phải gửi tim cùng ngày. 

- Khi cả 2 kết hôn không bắt buộc phải có nhẫn, sau khi kết hôn sẽ được tặng Nhẫn Đôi Bậc D miễn phí.

- Nhẫn Đôi D cơ bản chỉ thăng cấp đến bậc 30 ngoài ra không thể cường hóa hay tăng bậc được.

- Nhẫn đôi S có phí mua từ cửa hàng sẽ có thêm cường hóa được và sẽ không tăng bậc, kết hợp hay tăng cường được.

 Hướng dẫn:

Bước 1 : chọn mục tiêu bạn đời tại mục hảo hữu, phải kết bạn trước.

Bước 2 : chọn mục kết đôi tại giao diện kết giao.