► Sự Kiện

BỘ SỰ KIỆN ĐUA TOP NẠP-TIÊU LIÊN CỤM MÁY CHỦ

4/28/2023 2:10 PM

  • Thời Gian Sự Kiện: từ 29/04 đến hết 03/05/2023.

BQT tiến hành lên sóng một sự kiện đua TOP Nạp-Tiêu liên cụm máy chủ mới, Tham gia đóng góp để mang về phần quà cho toàn máy chủ mà anh hùng đang tham chiến. Đặc biệt Nạp-Tiêu theo ngày và đạt mốc anh hùng cũng sẽ nhận được phần quà hỗ trợ cho cá nhân rất hấp dẫn. Theo dõi ngay tại bài viết này.

Các cụm máy chủ hiện đang có:

  • Cụm 1: S1 - S6
  • Cụm 2: S7 - S10
  • Cụm 3: S11
  • Cụm 4: S12

1. ĐUA TOP NẠP-TIÊU LIÊN CỤM MÁY CHỦ HIỆP KHÁCH MOBI

- Sự kiện dành cho đua TOP tổng NẠP-TIÊU theo cụm máy chủ, nhận quà cho toàn bộ người chơi trên máy chủ có tổng Nạp-Tiêu đạt TOP 1.

TOP
(Cụm Máy Chủ)
 
 
Quà Số lượng
Cụm máy chủ có tổng NẠP-TIÊU cao nhất TOP1 nhận được Danh hiệu Lao Động Vinh Quang (Vĩnh viễn) 1
Tất cả người chơi của cụm máy chủ có tổng NẠP-TIÊU cao nhất nhận được
Rương Tập Hồn 1
Bảo hạp Chu Thần (Nhẫn) B 3
Bảo hạp Chu Thần (Khuyên) B 3

2. ĐUA TOP NẠP-TIÊU THEO CỤM MÁY CHỦ MÀ HIỆP KHÁCH ĐANG THAM CHIẾN

- Sự kiện đua TOP cho cá nhân theo cụm máy chủ mà Hiệp Khách đang tham chiến.

TOP Hiệp Khách
(mỗi cụm riêng biệt)
Quà
Quà Số lượng
1
Khuyên Thần Ma A 1
Rương Tập Hồn 2
Cường Lực Kỳ Bảo Cường Hóa Phù 1
Danh Hiệu Ngày Giải Phóng (Vĩnh viễn) 1
2
Rương Tập Hồn 1
Kỳ Bảo Phúc Vận Phù S 2
Danh Hiệu Ngày Giải Phóng (có thời hạn 31/05/2023) 1
3
Hộp Tập Hồn 1
Kỳ Bảo Phúc Vận Phù A 2
Danh Hiệu Ngày Giải Phóng (có thời hạn 31/05/2023) 1

3. QUÀ HỖ TRỢ NẠP-TIÊU ĐẠT MỐC (DÀNH CHO CÁ NHÂN)

- Sự kiện hỗ trợ khi Nạp-Tiêu các ngày sự kiện dành cho cá nhân.

 
Ngày Mốc
Kim Cương
Quà 1

Số

lượng

Quà 2

Số

lượng

Thông Tin
29/04
1 Bảo Hạp Khí Sơ Thiên S 1 - - -
1000 Khí Ngọc C 20 - -  
5000 Hộ Linh Phù (Thượng Cấp) 2 Rương Thức Tỉnh Thạch 2 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Thạch
10000 Bảo Hạp Thiên Vương/Ma Vương S 2 Rương Thức Tỉnh Thạch 3 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Thạch
30/04
1 Bảo Hạp Ngự Sơ Thiên S 1 - - -
1000 Ngự Ngọc C 20 - -  
5000 Tuyệt Sức Phù 4 Rương Thức Tỉnh Ti 2 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Ti
10000 Bảo Hạp Chu Thần (Khuyên) A 4 Rương Thức Tỉnh Ti 3 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Ti
01/05
1 Bảo Hạp Ngọc B ~ SR 3 - - -
1000 Sức Ngọc C 20 - -  
5000 Hộ Linh Phù (Thượng Cấp) 2 Rương Thủy Tinh 2 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thủy Tinh
10000 Bảo Hạp Thiên Thần/Thiên Ma S 2 Rương Thủy Tinh 3 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thủy Tinh
02/05
1 Bảo Hạp Ngự Sơ Thiên S 1 - - -
1000 Ngự Ngọc C 20 - -  
5000 Tuyệt Sức Phù 4 Rương Thức Tỉnh Ti 2 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Ti
10000 Bảo Hạp Chu Thần (Khuyên) A 4 Rương Thức Tỉnh Ti 3 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Ti
03/05
1 Bảo Hạp Ngọc B ~ SR 3 - - -
1000 Sức Ngọc C 20 - -  
5000 Hộ Linh Phù (Thượng Cấp) 2 Rương Thủy Tinh 2 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thủy Tinh
10000 Bảo Hạp Chu Thần (Nhẫn) A 4 Rương Thủy Tinh 3 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thủy Tinh

NẠP-TIÊU Liên Tiếp 5 Ngày
Lựa chọn 1 Lựa chọn 2
Quà Số lượng Quà Số lượng
Mốc 1 KC 5 ngày
Sức Ngọc C 10    
Bảo Hạp Chu Ma (Nhẫn) A 1    
Mốc 5000 5 ngày
Thời trang Hắc Thiên Thần (Vàng) 1 Thời trang Hắc Thiên Thần (Cam) 1
Nhẫn Thiên Ma S 1 Hộp Tập Hồn 2
Mốc 10000 5 ngày
Tuyệt Sức Phù 4 Tuyệt Sức Phù 4
Khuyên Thiên Ma SR 1 Nhẫn Thiên Ma SR 1

* Thông tin bộ quà:

Vật Phẩm Mô Tả
Danh hiệu Ngày Giải Phóng
(vĩnh viễn, thời hạn)
Tăng HP 3%
DEF 5%
Tốc Độ Đánh 5%
Thêm Sát Thương 5%
Danh hiệu Lao Động Vinh Quang
(vĩnh viễn, thời hạn)
Chính Xác 5%
Né Tránh 5%
Tăng S.Thương (PVP) 5%
Giảm S.Thương (PVP) 5%
Thời trang Hắc Thiên Thần (Vàng) Hấp Huyết 5%
Phòng Thủ Chí Mạng 10%
Phản Đòn 10%
Thời trang Hắc Thiên Thần (Cam) S.Thương ATK Tối Thiểu 10%
S.Thương ATK Tối Đa 10%
Tăng S.Thương (PVP) 10%
Rương Tập Hồn Khi mở sẽ tùy chọn nhận 1 trong 3 vật phẩm sau:
- Tập Hồn Thạch
- Tập Hồn Ti
- Tập Hồn Tinh
Hộp Tập Hồn Khi mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong 3 vật phẩm sau:
- Tập Hồn Thạch
- Tập Hồn Ti
- Tập Hồn Tinh
Rương Chỉ Thêu (Vĩnh viễn) Khi mở sẽ tùy chọn nhận 1 chỉ thêu vĩnh viễn:
- Bích Long Chỉ Thêu
- Xích Long Chỉ Thêu
- Bạch Long Chỉ Thêu
- Kim Long Chỉ Thêu
Hộp Chỉ Thêu (Vĩnh viễn) Khi mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 chỉ thêu vĩnh viễn:
- Bích Long Chỉ Thêu
- Xích Long Chỉ Thêu
- Bạch Long Chỉ Thêu
- Kim Long Chỉ Thêu
Cường Lực Kỳ Bảo Cường Hóa Phù Cường hóa Kỳ Bảo 100%
Kỳ Bảo Phúc Vận Phù S Tăng 15% tỉ lệ cường hóa Kỳ Bảo
Kỳ Bảo Phúc Vận Phù A Tăng 12% tỉ lệ cường hóa Kỳ Bảo
Tuyệt (Khí, Ngự, Sức) Hộ Phù Phù cường hóa với tỉ lệ 100% thành công

** Các thông tin cần lưu ý:

- Phải nạp và tiêu trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện mới tính là có tham gia.

- Hiệp Khách đạt mốc nạp/tiêu với quà tặng "Trang bị tự chọn" hãy nhắn tin về Fanpage hoặc CSKH Dzogame và xác thực tài khoản sau đó đưa thông tin trang bị mà mình chọn. 

- Đặc biệt Hiệp Khách sẽ được lựa chọn phần quà phù hợp cho mình và chỉ chọn duy nhất 1 phần quà.

- Sau khi có kết quả sự kiện Hiệp Khách đạt TOP nạp tiêu hay đạt được các mốc quà có nhiều mục chọn hãy gửi tin nhắn về Fanpage và xác thực tài khoản sau đó đưa thông tin phần quà mà mình chọn. 

- Chỉ tính tiêu vào mua vật phẩm trên cửa hàng, không tính làm mới thương nhân, mua các gói vàng hay hồng ngọc hoặc chi trả cho các vật phẩm ngoài cửa hàng.

- Nếu không cung cấp thông tin về phần quà tặng cũng như trang bị tự chọn BQT sẽ tự trao theo thứ tự đầu tiên của quà đó. 

- Không tính tiêu tại mục "Siêu Phúc Lợi" và "Quy Đổi" trên cửa hàng.

  

- Không tính số kim cương tồn đọng trước đó.

- Nạp/tiêu mốc quà nào sẽ chỉ nhận mốc quà đó - ví dụ: Nạp 5000 kim cương tiêu mốc 1000 kim cương thì chỉ nhận quà mốc 1000 kim cương.

- Không tính nạp/tiêu vượt mốc, ví dụ nạp/tiêu mốc 5000 kim cương sẽ không nhận quà của mốc 1000 kim cương.

- Một tài khoản chỉ tham gia một lần.

- Phần quà sẽ được trao khi có danh sách công bố kết quả.

- Khi các Đại Hiệp đã đọc đến đây thì đã cam kết là hiểu quy tắc sự kiện.

- Mọi khiếu nại liên hệ tại Fanpage.

- QUYẾT ĐỊNH CỦA BQT LÀ QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048