► Sự Kiện

BỘ SỰ KIỆN QUÀ TẶNG NẠP-TIÊU 18/05 ~ 24/05

5/18/2023 10:48 AM

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 18/05/2023

- Kết thúc: ngày 24/05/2023

 1. QUÀ TẶNG BONUS NẠP

Tham gia nạp đạt mốc yêu cầu để nhận thêm bộ quà hỗ trợ từ BQT.

Mốc VND Quà 1 Số lượng Quà 2 Số lượng
Bất kỳ 1 Bất kỳ 1 Khí Ngọc C 5 Ngự Ngọc C 5
Bất kỳ 2 20,000 Bảo Hạp Phục Sơ Phụng A~S 1 Bảo Hạp Hỏa Chu C~A 2
300 60,000 Sức Ngọc C 10 Hồng Ngọc 150
500 100,000 Tinh Phiến 2500 Vàng 50,000
1,000 200,000 Nhiệt Huyết Thạch B 3 Hồng Ngọc 250
2,000 400,000 Vũ Khí Phù 10 Vàng 150,000
5,000 1,000,000 Sức Phẩm Phù 10 Hồng Ngọc 400
10,000 2,000,000 Bảo Hạp Thiên Vương/Ma Vương S 1 Vàng 250,000
20,000 4,000,000 Phúc Vận Phù S 3 Sức Ngọc B 20
50,000 10,000,000 Hộ Linh Phù (Thượng Cấp) 3 Nhiệt Huyết Thạch B 10
100,000 20,000,000 Bảo Hạp Thiên Vương/Ma Vương S 1 Nhiệt Huyết Thạch B 20
200,000 40,000,000 Bích Long Chỉ Thêu 1 Nhiệt Huyết Thạch A 10
 

 2. QUÀ TẶNG TIÊU KIM CƯƠNG

Mốc VND Quà 1 Số lượng Quà 2 Số lượng Quà 3 Số lượng
100 20,000 Khí Ngọc C 10 Vàng 20,000 Nhật ký dã ngoại 50
500 100,000 Khí Ngọc C 20 Vàng 50,000 Nhật ký dã ngoại 50
1,000 200,000 Ngự Ngọc C 10 Vàng 70,000 Nhật ký dã ngoại 50
2,000 400,000 Ngự Ngọc C 20 Vàng 100,000 Nhật ký dã ngoại 100
5,000 1,000,000 Sức Ngọc C 10 Vàng 150,000 Nhật ký dã ngoại 100
10,000 2,000,000 Sức Ngọc C 20 Vàng 200,000 Nhật ký dã ngoại 100
20,000 4,000,000 Vũ Khí Phù 10 Hồng Tinh Thạch 5 Nhật ký dã ngoại 200
50,000 10,000,000 Phòng Ngự Phù 10 Lam Tinh Thạch 5 Nhật ký dã ngoại 200
100,000 20,000,000 Thủy Tinh Hộ Phù 5 Phúc Vận Phù B 5 Nhật ký dã ngoại 200
150,000 30,000,000 Thủy Tinh Khí Phù 5 Phúc Vận Phù A 3 Nhật ký dã ngoại 500
200,000 40,000,000 Thủy Tinh Hộ Phù 5 Hộ Linh Phù (Thượng cấp) 3 Nhật ký dã ngoại 700
300,000 60,000,000 Bảo Hạp Thiên Vương/Ma Vương S 2 Hộ Linh Phù (Thượng cấp) 5 Nhật ký dã ngoại 1,000

 3. QUÀ TẶNG TIÊU HỒNG NGỌC

Mốc
(Hồng Ngọc)
VND Quà 1 Số lượng Quà 2 Số lượng
300 20,000 Vàng 20000 Nhật ký dã ngoại 50
500 33,333 Tinh Phiến 750 Nhật ký dã ngoại 50
1,000 66,667 Ngự Ngọc D 20 Nhật ký dã ngoại 100
3,000 200,000 Phúc Vận Phù C 1 Nhật ký dã ngoại 150
5,000 333,333 Sức Ngọc C 10 Nhật ký dã ngoại 150
10,000 666,667 Hộ Linh Phù 1 Nhật ký dã ngoại 200
30,000 2,000,000 Phúc Vận Phù B 2 Nhật ký dã ngoại 300
50,000 3,333,333 Hồng Tinh Thạch 5 Lam Tinh Thạch 5
100,000 6,666,667 Tử Tinh Thạch 5 Hộ Linh Phù 3
200,000 13,333,333 Phúc Vận Phù A 3 Phúc Vận Phù B 5
 
 
BQT chúc tất cả hiệp khách tham chiến game vui vẻ.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ qua tin nhắn tại Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048