► Sự Kiện

BỘ SỰ KIỆN THU THẬP "CỜ ĐỎ SAO VÀNG"

4/20/2023 12:14 PM

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 20/04/2023 Kết thúc 04/05/2023.

 Giới Thiệu

- Mừng dịp lễ lớn sắp diễn ra trên cả nước gồm: Ngày Thống Nhất 30/04, Lễ Giỗ Tổ, Ngày Quốc Tế Lao Động. BQT tiến hành cập nhật sự kiện thu thập Cờ Đỏ Sao Vàng. Tham gia ngay nào Hiệp Khách.

- Tham gia diệt quái vật để thu thập 2 tài nguyên CỜ ĐỎ SAO VÀNG.

- Có thể nhận trực tiếp Cờ Đỏ Sao Vàng qua 2 sự kiện Tiêu Kim CươngTiêu Hồng Ngọc (Xem tại phần Thu Thập Tài Nguyên).

- Theo dõi bảng quy đổi nguyên liệu và phần quà dưới đây:

Số lượt đổi Nguyên liệu 1 Số lượng Nguyên liệu 2 Số lượng Quà đổi Số lượng
1 Cờ Đỏ 100 Sao Vàng 100 Cờ Đỏ Sao Vàng 100
1 Cờ Đỏ 200 Sao Vàng 200 Cờ Đỏ Sao Vàng 100
1 Cờ Đỏ 400 Sao Vàng 400 Cờ Đỏ Sao Vàng 100
1 Cờ Đỏ 700 Sao Vàng 700 Cờ Đỏ Sao Vàng 100
1 Cờ Đỏ 1000 Sao Vàng 1000 Cờ Đỏ Sao Vàng 150
1 Cờ Đỏ 1500 Sao Vàng 1500 Cờ Đỏ Sao Vàng 150
1 Cờ Đỏ 2000 Sao Vàng 2000 Cờ Đỏ Sao Vàng 150
1 Cờ Đỏ 3000 Sao Vàng 3000 Cờ Đỏ Sao Vàng 150
1 Cờ Đỏ 4500 Sao Vàng 4500 Cờ Đỏ Sao Vàng 200
1 Cờ Đỏ 6000 Sao Vàng 6000 Cờ Đỏ Sao Vàng 250
 

Giới hạn đổi
(Cửa Hàng)
Vật Phẩm Quy Đổi Số lượng Số Lượng Tài Nguyên Cần
(Cờ Đỏ Sao Vàng)
2 Hồng Ngọc 500 200
2 Thời Trang Phù 1 50
2 Bảo Hạp Khí Sơ Phụng A 1 100
2 Bảo Hạp Ủng Sơ Phụng A 1 100
2 Bảo Hạp Phục Sơ Phụng A 1 100
2 Bảo Hạp Hộ Sơ Phụng A 1 100
4 Vàng 100000 50
5 Khí Ngọc C 5 100
5 Ngự Ngọc C 5 100
5 Sức Ngọc C 5 100
2 Bảo Hạp Ngọc C~SR (PVP) 5 150
1 Bảo Hạp Chu Ma Nhẫn B 1 300
1 Bảo Hạp Chu Ma Dây Chuyền B 1 400
1 Bảo Hạp Thiên Thần/Thiên Ma A 1 2000
1 Danh hiệu (Giải Phóng) (thời hạn) 1 600

 Nguồn Thu Thập Nguyên Liệu

- Để thu thập Cờ Đỏ và Sao Vàng hoặc thu thập Cờ Đỏ Sao Vàng hiệp khách phải tham gia các sự kiện sau:

1. Diệt Quái Vật

- Tiêu diệt quái vật để nhận 1 trong 2 nguyên liệu gồm: CỜ ĐỎ và SAO VÀNG

2. Tiêu Hồng Ngọc (20/4 - 26/4)

Mốc
(Hồng Ngọc)
VND Quà 1 Số lượng Quà 2 Số lượng
300 20,000 Vàng 20000 Cờ Đỏ Sao Vàng 50
500 33,333 Tinh Phiến 750 Cờ Đỏ Sao Vàng 50
1,000 66,667 Ngự Ngọc D 20 Cờ Đỏ Sao Vàng 100
3,000 200,000 Phúc Vận Phù C 1 Cờ Đỏ Sao Vàng 150
5,000 333,333 Sức Ngọc C 10 Cờ Đỏ Sao Vàng 150
10,000 666,667 Hộ Linh Phù 1 Cờ Đỏ Sao Vàng 200
30,000 2,000,000 Phúc Vận Phù B 2 Cờ Đỏ Sao Vàng 300
50,000 3,333,333 Hồng Tinh Thạch 5 Lam Tinh Thạch 5
100,000 6,666,667 Tử Tinh Thạch 5 Hộ Linh Phù 3
200,000 13,333,333 Phúc Vận Phù A 3 Phúc Vận Phù B 5

3. Tiêu Kim Cương (20/4 - 26/4)

Mốc VND Quà 1 Số lượng Quà 2 Số lượng
Bất kỳ 1 Bất kỳ 1 Khí Ngọc C 5 Ngự Ngọc C 5
Bất kỳ 2 20,000 Bảo Hạp Phục Sơ Phụng A~S 1 Bảo Hạp Hỏa Chu C~A 2
300 60,000 Sức Ngọc C 10 Hồng Ngọc 150
500 100,000 Tinh Phiến 2500 Vàng 50,000
1,000 200,000 Nhiệt Huyết Thạch B 3 Hồng Ngọc 250
2,000 400,000 Vũ Khí Phù 10 Vàng 150,000
5,000 1,000,000 Sức Phẩm Phù 10 Hồng Ngọc 400
10,000 2,000,000 Bảo Hạp Thiên Vương/Ma Vương S 1 Vàng 250,000
20,000 4,000,000 Phúc Vận Phù S 3 Sức Ngọc B 20
50,000 10,000,000 Hộ Linh Phù (Thượng Cấp) 3 Nhiệt Huyết Thạch B 10
100,000 20,000,000 Bảo Hạp Thiên Vương/Ma Vương S 1 Nhiệt Huyết Thạch B 20
200,000 40,000,000 Bạch Long Chỉ Thêu 1 Nhiệt Huyết Thạch A 10
 
Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 BQT chúc tất cả hiệp khách tham chiến game vui vẻ.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048