► Sự Kiện

CẬP NHẬT MỚI CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 11/05 ~ 18/05

5/11/2023 8:23 AM

Cập nhật mới Cửa Hàng Hiệp Khách Mobi tham gia ngay để có cơ hội sở hữu: Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Đấu], Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Chân], Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Nhiệt], Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Thiên] ,Thời trang Halloween Ma Quái S,...

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 11/05/2023. Kết thúc 14:59, ngày 18/05/2023. (Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán sau 30 phút và trước ngày 15/05).

** Lưu ý:

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

Thời gian mở bán Thời gian mở bán Tên vật phẩm Mô Tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn
2023-05-11 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Khí Ngọc C Dùng để thăng cấp vũ khí. 60,000 60,000 20
2023-05-11 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Ngự Ngọc C Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60,000 60,000 20
2023-05-11 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Sức Ngọc C Dùng để thăng cấp trang sức. 60,000 60,000 20
2023-05-11 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Khí Ngọc B Dùng để thăng cấp vũ khí. 150,000 150,000 10
2023-05-11 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Ngự Ngọc B Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150,000 150,000 10
2023-05-11 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Sức Ngọc B Dùng để thăng cấp trang sức. 150,000 150,000 10
2023-05-11 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Hộ Linh Phù Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600,000 540,000 0
2023-05-11 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Vũ Khí Phù Dùng để cường hóa vũ khí (Vũ khí +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-05-11 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Phòng Ngự Phù Dùng để cường hóa phòng cụ (Phòng cụ +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-05-11 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Sức Phẩm Phù Dùng để cường hóa trang sức (Trang sức +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-05-11 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 140,000 126,000 1
2023-05-11 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 64,444 58,000 1
2023-05-11 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Vé Luyện Tập (7 Ngày) Tham gia [Khu Luyện Tập] trong 7 ngày. 170,000 153,000 1
2023-05-11 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Kim Cang Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210,000 189,000 1
2023-05-11 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Thần Khí Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112,000 100,000 1
2023-05-11 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Nộ Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140,000 126,000 1

Thời gian mở bán Thời gian mở bán Tên vật phẩm Mô Tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn
2023-05-11 15:00:00 2023-05-11 15:29:59 Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Chân] Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Chân]:
- Tăng S.Thương (Cao Thủ) 10%
- Tăng S.Thương (Thường) 10%
1,200,000 720,000 1
2023-05-11 15:00:00 2023-05-11 15:29:59 Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Nhiệt] Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Nhiệt]:
- Tăng S.Thương (Cao Thủ) 10%
- Tăng S.Thương (Thường) 10%
- Trạng thái khí lực cuồng nộ 6%
1,200,000 720,000 1
2023-05-11 15:00:00 2023-05-15 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250,000 100,000 5
2023-05-11 15:00:00 2023-05-15 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600,000 250,000 0
2023-05-11 15:00:00 2023-05-15 14:59:59 Thời trang Halloween Ma Quái S Thời trang Halloween Ma Quái S.
- S.Thương ATK Tối Thiểu (%) 20%
- S.Thương ATK Tối Đa (%) 20%
- HP 15%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 10%
- S.Thương Chí Mạng 10%
1,600,000 1,200,000 1
2023-05-11 15:30:00 2023-05-15 14:59:59 Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Chân] Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Chân]:
- Tăng S.Thương (Cao Thủ) 10%
- Tăng S.Thương (Thường) 10%
1,200,000 960,000 2
2023-05-11 15:30:00 2023-05-15 14:59:59 Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Nhiệt] Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Nhiệt]:
- Tăng S.Thương (Cao Thủ) 10%
- Tăng S.Thương (Thường) 10%
- Tỷ lệ kháng phòng thủ 15%
1,200,000 960,000 2
2023-05-11 15:00:00 2023-05-15 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Dây Chuyền) A Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 dây chuyền Xích Chu ~ Thiên Ma A. 700,000 350,000 2
2023-05-11 15:00:00 2023-05-15 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Yêu Bài) A Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 yêu bài Xích Chu ~ Thiên Ma A. 800,000 400,000 2
2023-05-15 15:00:00 2023-05-15 15:29:59 Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Thiên] Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Thiên]:
- Tăng S.Thương (Cao Thủ) 10%
- Tăng S.Thương (Thường) 10%
1,200,000 720,000 1
2023-05-15 15:00:00 2023-05-15 15:29:59 Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Đấu] Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Đấu]:
- Tăng S.Thương (Cao Thủ) 10%
- Tăng S.Thương (Thường) 10%
- Trạng thái khí lực cuồng nộ 6%
1,200,000 720,000 1
2023-05-15 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Thời Trang Phù Dùng để cường hóa thời trang (Thời trang +20 không thể dùng). 600,000 360,000 10
2023-05-15 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Hộ Linh Phù Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600,000 420,000 10
2023-05-15 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Phúc Vận Phù A Tăng 12% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 600,000 420,000 10
2023-05-15 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Phúc Vận Phù B Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 420,000 294,000 10
2023-05-15 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Phúc Vận Phù A Tăng 12% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 300,000 255,000 20
2023-05-15 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Phúc Vận Phù B Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 210,000 179,000 20
2023-05-15 15:30:00 2023-05-18 14:59:59 Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Thiên] Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Thiên]:
- Tăng S.Thương (Cao Thủ) 10%
- Tăng S.Thương (Thường) 10%
1,200,000 960,000 2
2023-05-15 15:30:00 2023-05-18 14:59:59 Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Đấu] Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ [Đấu]:
- Tăng S.Thương (Cao Thủ) 10%
- Tăng S.Thương (Thường) 10%
- Trạng thái khí lực cuồng nộ 6%
1,200,000 960,000 2
2023-05-15 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Nhẫn) A Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 nhẫn Xích Chu ~ Thiên Ma A. 600,000 300,000 5
2023-05-15 15:00:00 2023-05-18 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Khuyên) A Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 khuyên Xích Chu ~ Thiên Ma A. 600,000 300,000 5

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048