► Sự Kiện

CẬP NHẬT MỚI CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 13/04 ~ 20/04

4/13/2023 10:41 AM

 
Cửa hàng trực tuyến đã được cập nhật đến 5 ngoại trang đặc biệt, mua ngay và thêm vào Bộ Sưu Tập để thăng tiến sức mạnh và vẻ đẹp cho nhân vật, ngoài ra còn rất nhiều vật phẩm khác cũng đã được mở bán. Mua hàng ngay!

Cửa hàng trực tuyến - Webshop Hiệp Khách Mobi đã được cập nhật mới từ 13.04 ~ 20.04.2023, tham gia mua sắm ngay nào!

 Thời gian

- Bắt đầu: 15:00, ngày 13/04/2023.

- Kết thúc: 14:59, ngày 20/04/2023.

** Lưu ý:

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

Cửa Hàng Thường Nhật

Thời gian mở bán Thời gian mở bán Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn
2023-04-13 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Khí Ngọc C Dùng để thăng cấp vũ khí. 60,000 60,000 20
2023-04-13 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Ngự Ngọc C Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60,000 60,000 20
2023-04-13 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Sức Ngọc C Dùng để thăng cấp trang sức. 60,000 60,000 20
2023-04-13 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Khí Ngọc B Dùng để thăng cấp vũ khí. 150,000 150,000 10
2023-04-13 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Ngự Ngọc B Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150,000 150,000 10
2023-04-13 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Sức Ngọc B Dùng để thăng cấp trang sức. 150,000 150,000 10
2023-04-13 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Hộ Linh Phù Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600,000 540,000 0
2023-04-13 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Vũ Khí Phù Dùng để cường hóa vũ khí (Vũ khí +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-04-13 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Phòng Ngự Phù Dùng để cường hóa phòng cụ (Phòng cụ +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-04-13 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Sức Phẩm Phù Dùng để cường hóa trang sức (Trang sức +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-04-13 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 140,000 126,000 1
2023-04-13 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 64,444 58,000 1
2023-04-13 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Vé Luyện Tập (7 Ngày) Tham gia [Khu Luyện Tập] trong 7 ngày. 170,000 153,000 1
2023-04-13 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Kim Cang Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210,000 189,000 1
2023-04-13 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Thần Khí Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112,000 100,000 1
2023-04-13 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Nộ Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140,000 126,000 1

Cửa Hàng Giới Hạn

Thời gian giới hạn Thời gian giới hạn Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Ghi chú
2023-04-13 15:00:00 2023-04-17 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250,000 100,000 5 Để vào mục Giới Hạn
2023-04-13 15:00:00 2023-04-17 14:59:59 Thời trang Hồng Huyết JOY Thời trang Hồng Huyết JOY S.
- Xuyên DEF 5%
- Hấp Huyết 5%
1,400,000 980,000 2 Để vào mục Giới Hạn
2023-04-13 15:00:00 2023-04-17 14:59:59 Thời trang Thần Anubis S Thời trang Thần Anubis S.
- Thêm S.Thương 10%
- Phản Đòn 6%
- Phòng Thủ Chí Mạng 10%
1,400,000 980,000 2 Để vào mục Giới Hạn
2023-04-13 15:00:00 2023-04-17 14:59:59 Thời trang Võ Sư Lý Tiểu Long S Thời trang Võ Sư Lý Tiểu Long S.
- S.Thương ATK Tối Thiểu 9%
- S.Thương ATK Tối Đa 9%
- DEF 9%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 9%
1,400,000 1,050,000 2 Để vào mục Giới Hạn
2023-04-13 15:00:00 2023-04-17 14:59:59 Hộ Linh Phù Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600,000 420,000 10 Để vào mục Giới Hạn
2023-04-13 15:00:00 2023-04-17 14:59:59 Phúc Vận Phù A Tăng 12% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 600,000 420,000 10 Để vào mục Giới Hạn
2023-04-13 15:00:00 2023-04-17 14:59:59 Phúc Vận Phù B Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 420,000 294,000 10 Để vào mục Giới Hạn
2023-04-13 15:00:00 2023-04-17 14:59:59 Phúc Vận Phù A Tăng 12% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 300,000 255,000 20 Để vào mục Giới Hạn
2023-04-13 15:00:00 2023-04-17 14:59:59 Phúc Vận Phù B Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 210,000 179,000 20 Để vào mục Giới Hạn
2023-04-17 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600,000 250,000 0 Để vào mục Giới Hạn
2023-04-17 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Thời trang Áo Choàng Nhiếp Phong S Thời trang Halloween Ma Quái S.
- S.Thương ATK Tối Thiểu 10%
- S.Thương ATK Tối Đa 10%
- Tốc Độ Đánh 10%
- Tốc Độ Đánh V.Công 35%
- Tốc Độ Chạy 1
1,600,000 1,200,000 2 Để vào mục Giới Hạn
2023-04-17 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Thời trang Siêu Sao Nhạc Pop Hiệu ứng thời trang Siêu Sao Nhạc Pop.
- Tốc Độ Đánh 10%
- Né tránh 5%
- Xuyên DEF 5%
- Hấp Huyết 5%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 5%
1,400,000 1,050,000 2 Để vào mục Giới Hạn
2023-04-17 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Nhẫn) A Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 nhẫn Xích Chu ~ Thiên Ma A. 600,000 300,000 5 Để vào mục Giới Hạn
2023-04-17 15:00:00 2023-04-20 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Khuyên) A Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 khuyên Xích Chu ~ Thiên Ma A. 600,000 300,000 5 Để vào mục Giới Hạn

Trạng thái các ngoại trang khi nâng cấp tại Bộ Sưu Tập

Tên
Thuộc tính
1 2 3 4 5
Thời trang Hồng Huyết JOY S.Thương V.Công Tối Thiểu 0.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 0.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 1%
S.Thương ATK Tối Đa 1%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1%
S.Thương V.Công Tối Đa 1%
S.Thương ATK Tối Thiểu 2%
S.Thương ATK Tối Đa 2%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 1.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 3%
S.Thương ATK Tối Đa 3%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2%
S.Thương V.Công Tối Đa 2%
S.Thương ATK Tối Thiểu 4%
S.Thương ATK Tối Đa 4%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 2.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 5%
S.Thương ATK Tối Đa 5%
S.Thương Chí Mạng 2%
Thời trang Thần Anubis S S.Thương V.Công Tối Thiểu 0.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 0.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 1%
S.Thương ATK Tối Đa 1%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1%
S.Thương V.Công Tối Đa 1%
S.Thương ATK Tối Thiểu 2%
S.Thương ATK Tối Đa 2%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 1.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 3%
S.Thương ATK Tối Đa 3%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2%
S.Thương V.Công Tối Đa 2%
S.Thương ATK Tối Thiểu 4%
S.Thương ATK Tối Đa 4%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 2.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 5%
S.Thương ATK Tối Đa 5%
S.Thương Chí Mạng 2%
Thời trang Võ Sư Lý Tiểu Long S S.Thương V.Công Tối Thiểu 0.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 0.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 1%
S.Thương ATK Tối Đa 1%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1%
S.Thương V.Công Tối Đa 1%
S.Thương ATK Tối Thiểu 2%
S.Thương ATK Tối Đa 2%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 1.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 3%
S.Thương ATK Tối Đa 3%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2%
S.Thương V.Công Tối Đa 2%
S.Thương ATK Tối Thiểu 4%
S.Thương ATK Tối Đa 4%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 2.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 5%
S.Thương ATK Tối Đa 5%
S.Thương Chí Mạng 2%
Thời trang Áo Choàng Nhiếp Phong S S.Thương V.Công Tối Thiểu 0.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 0.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 1%
S.Thương ATK Tối Đa 1%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1%
S.Thương V.Công Tối Đa 1%
S.Thương ATK Tối Thiểu 2%
S.Thương ATK Tối Đa 2%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 1.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 3%
S.Thương ATK Tối Đa 3%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2%
S.Thương V.Công Tối Đa 2%
S.Thương ATK Tối Thiểu 4%
S.Thương ATK Tối Đa 4%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 2.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 5%
S.Thương ATK Tối Đa 5%
S.Thương Chí Mạng 2%
Thời trang Siêu Sao Nhạc Pop S.Thương V.Công Tối Thiểu 0.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 0.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 1%
S.Thương ATK Tối Đa 1%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1%
S.Thương V.Công Tối Đa 1%
S.Thương ATK Tối Thiểu 2%
S.Thương ATK Tối Đa 2%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 1.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 3%
S.Thương ATK Tối Đa 3%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2%
S.Thương V.Công Tối Đa 2%
S.Thương ATK Tối Thiểu 4%
S.Thương ATK Tối Đa 4%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 2.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 5%
S.Thương ATK Tối Đa 5%
S.Thương Chí Mạng 2%

 


Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048