► Sự Kiện

CẬP NHẬT MỚI CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 18/05 ~ 25/05

5/18/2023 11:01 AM

Cập nhật mới Cửa Hàng Hiệp Khách Mobi tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 18/05/2023. Kết thúc 14:59, ngày 25/05/2023. (Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán ngày 22/05).

** Lưu ý:

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

Thời gian mở bán Thời gian mở bán Tên vật phẩm Mô Tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn
2023-05-18 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Khí Ngọc C Dùng để thăng cấp vũ khí. 60,000 60,000 20
2023-05-18 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Ngự Ngọc C Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60,000 60,000 20
2023-05-18 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Sức Ngọc C Dùng để thăng cấp trang sức. 60,000 60,000 20
2023-05-18 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Khí Ngọc B Dùng để thăng cấp vũ khí. 150,000 150,000 10
2023-05-18 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Ngự Ngọc B Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150,000 150,000 10
2023-05-18 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Sức Ngọc B Dùng để thăng cấp trang sức. 150,000 150,000 10
2023-05-18 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Hộ Linh Phù Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600,000 540,000 0
2023-05-18 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Vũ Khí Phù Dùng để cường hóa vũ khí (Vũ khí +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-05-18 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Phòng Ngự Phù Dùng để cường hóa phòng cụ (Phòng cụ +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-05-18 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Sức Phẩm Phù Dùng để cường hóa trang sức (Trang sức +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-05-18 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 140,000 126,000 1
2023-05-18 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 64,444 58,000 1
2023-05-18 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Vé Luyện Tập (7 Ngày) Tham gia [Khu Luyện Tập] trong 7 ngày. 170,000 153,000 1
2023-05-18 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Kim Cang Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210,000 189,000 1
2023-05-18 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Thần Khí Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112,000 100,000 1
2023-05-18 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Nộ Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140,000 126,000 1

Thời gian mở bán Thời gian mở bán Tên vật phẩm Mô Tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn
2023-05-18 15:00:00 2023-05-22 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250,000 100,000 5
2023-05-18 15:00:00 2023-05-22 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600,000 250,000 0
2023-05-18 15:00:00 2023-05-22 14:59:59 Thời Trang Phù Dùng để cường hóa thời trang (Thời trang +20 không thể dùng). 600,000 360,000 10
2023-05-18 15:00:00 2023-05-22 14:59:59 Linh Thể Xí Nga Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Xí Nga. 400,000 220,000 20
2023-05-18 15:00:00 2023-05-22 14:59:59 Linh Thể Minh Thử Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Minh Thử. 400,000 220,000 20
2023-05-18 15:00:00 2023-05-22 14:59:59 Linh Thể Hùng Miêu Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Hùng Miêu. 400,000 220,000 20
2023-05-18 15:00:00 2023-05-22 14:59:59 Linh Thể Lam Lang Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Lam Lang. 400,000 220,000 20
2023-05-18 15:00:00 2023-05-22 14:59:59 Linh Thể Vân Báo Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Vân Báo. 400,000 220,000 20
2023-05-18 15:00:00 2023-05-22 14:59:59 Linh Thể Hắc Báo Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Hắc Báo. 400,000 220,000 20
2023-05-18 15:00:00 2023-05-22 14:59:59 Khí Ngọc B Dùng để thăng cấp vũ khí. 150,000 105,000 10
2023-05-18 15:00:00 2023-05-22 14:59:59 Ngự Ngọc B Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150,000 105,000 10
2023-05-18 15:00:00 2023-05-22 14:59:59 Sức Ngọc B Dùng để thăng cấp trang sức. 150,000 105,000 10
2023-05-18 15:00:00 2023-05-22 14:59:59 Bảo Hạp Chu Thần (Nhẫn) B Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 Nhẫn Xích Chu ~ Thần Ma B. 600,000 360,000 5
2023-05-18 15:00:00 2023-05-22 14:59:59 Bảo Hạp Chu Thần (Khuyên) B Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 khuyên Xích Chu ~ Thần Ma B. 600,000 360,000 5
2023-05-22 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Hộ Linh Phù Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600,000 420,000 10
2023-05-22 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Linh Thể Thần Điêu Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Thần Điêu. 650,000 325,000 20
2023-05-22 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Linh Thể Thương Ưng Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Thương Ưng. 650,000 325,000 20
2023-05-22 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Linh Thể Miêu Ưng Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Miêu Ưng. 650,000 325,000 20
2023-05-22 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Linh Thể Tuyết Báo Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Tuyết Báo. 650,000 325,000 20
2023-05-22 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Linh Thể Bá Thiên Hổ Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Bá Thiên Hổ. 650,000 325,000 20
2023-05-22 15:00:00 2023-05-25 14:59:59 Bảo Hạp Thiên Vương/Ma Vương S Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị Thiên Vương/Ma Vương cấp S. 4,000,000 1,000,000 2

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048