► Sự Kiện

CẬP NHẬT MỚI CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP Tháng 4/2023

4/20/2023 2:03 PM

Cập nhật mới Cửa Hàng Hiệp Khách Mobi tham gia ngay để có cơ hội sở hữu: Thời trang Hắc Thiên Thần (Tím, Xanh Da Trời, Xanh Nước Biển, Xanh Lục), Thời trang Lục Chỉ Cầm Ma,...

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 20/04/2023. Kết thúc 14:59, ngày 27/04/2023. (Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán trước ngày 27/04).

** Lưu ý:

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

Thời gian mở bán Thời gian mở bán Tên vật phẩm Description Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn
2023-04-20 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Khí Ngọc C Dùng để thăng cấp vũ khí. 60,000 60,000 20
2023-04-20 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Ngự Ngọc C Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60,000 60,000 20
2023-04-20 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Sức Ngọc C Dùng để thăng cấp trang sức. 60,000 60,000 20
2023-04-20 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Khí Ngọc B Dùng để thăng cấp vũ khí. 150,000 150,000 10
2023-04-20 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Ngự Ngọc B Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150,000 150,000 10
2023-04-20 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Sức Ngọc B Dùng để thăng cấp trang sức. 150,000 150,000 10
2023-04-20 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Hộ Linh Phù Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600,000 540,000 0
2023-04-20 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Vũ Khí Phù Dùng để cường hóa vũ khí (Vũ khí +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-04-20 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Phòng Ngự Phù Dùng để cường hóa phòng cụ (Phòng cụ +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-04-20 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Sức Phẩm Phù Dùng để cường hóa trang sức (Trang sức +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-04-20 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 140,000 126,000 1
2023-04-20 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 64,444 58,000 1
2023-04-20 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Vé Luyện Tập (7 Ngày) Tham gia [Khu Luyện Tập] trong 7 ngày. 170,000 153,000 1
2023-04-20 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Kim Cang Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210,000 189,000 1
2023-04-20 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Thần Khí Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112,000 100,000 1
2023-04-20 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Nộ Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140,000 126,000 1

 

Thời gian mở bán Thời gian mở bán Tên vật phẩm Description Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn
2023-04-20 15:00:00 2023-04-24 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250,000 100,000 5
2023-04-20 15:00:00 2023-04-24 14:59:59 Thánh Tâm Đơn (Tiểu) Tăng 10% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 300,000 150,000 0
2023-04-20 15:00:00 2023-04-24 14:59:59 Thánh Tâm Đơn (Trung) Tăng 15% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 450,000 225,000 0
2023-04-20 15:00:00 2023-04-24 14:59:59 Linh Thể Xí Nga Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Xí Nga. 400,000 220,000 20
2023-04-20 15:00:00 2023-04-24 14:59:59 Linh Thể Minh Thử Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Minh Thử. 400,000 220,000 20
2023-04-20 15:00:00 2023-04-24 14:59:59 Linh Thể Hùng Miêu Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Hùng Miêu. 400,000 220,000 20
2023-04-20 15:00:00 2023-04-24 14:59:59 Linh Thể Lam Lang Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Lam Lang. 400,000 220,000 20
2023-04-20 15:00:00 2023-04-24 14:59:59 Linh Thể Vân Báo Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Vân Báo. 400,000 220,000 20
2023-04-20 15:00:00 2023-04-24 14:59:59 Linh Thể Hắc Báo Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Hắc Báo. 400,000 220,000 20
2023-04-20 15:00:00 2023-04-24 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600,000 250,000 0
2023-04-20 15:00:00 2023-04-24 14:59:59 Thời trang Lục Chỉ Cầm Ma Thời trang Lục Chỉ Cầm Ma S.
- S.Thương V.Công Tối Thiểu 10%
- S.Thương V.Công Tối Đa 10%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 10%
- S.Thương Chí Mạng 8%
1,400,000 980,000 2
2023-04-20 15:00:00 2023-04-24 14:59:59 Thời trang Hắc Thiên Thần (Xanh Lục) Thời trang Hắc Thiên Thần (Xanh Lục).
- Tăng HP 10%
- Tốc Độ Đánh 10%
- Chính xác 10%
- Giảm S.Thương (PVP) 10%
1,200,000 960,000 2
2023-04-20 15:00:00 2023-04-24 14:59:59 Thời trang Hắc Thiên Thần (Xanh Nước Biển) Thời trang Hắc Thiên Thần (Xanh Nước Biển).
- Chính Xác 10%
- Né Tránh 10%
- Tăng S.Thương (PVP) 10%
- Giảm S.Thương (PVP) 10%
1,200,000 960,000 2
2023-04-24 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Khí Ngọc B Dùng để thăng cấp vũ khí. 150,000 105,000 10
2023-04-24 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Ngự Ngọc B Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150,000 105,000 10
2023-04-24 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Sức Ngọc B Dùng để thăng cấp trang sức. 150,000 105,000 10
2023-04-24 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Thời trang Hắc Thiên Thần (Tím) Thời trang Hắc Thiên Thần (Tím).
- S.Thương ATK Tối Thiểu 10%
- S.Thương ATK Tối Đa 10%
- Né Tránh 10%
1,200,000 960,000 2
2023-04-24 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Thời trang Hắc Thiên Thần (Xanh Da Trời) Thời trang Hắc Thiên Thần (Xanh Da Trời).
- S.Thương ATK Tối Thiểu 9%
- S.Thương ATK Tối Đa 9%
- Phòng Thủ V.Công 10%
- Tỷ Lệ Chí Mạng 8%
1,200,000 960,000 2
2023-04-24 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Bảo Hạp Chu Thần (Nhẫn) B Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 Nhẫn Xích Chu ~ Thần Ma B. 600,000 360,000 5
2023-04-24 15:00:00 2023-04-27 14:59:59 Bảo Hạp Chu Thần (Khuyên) B Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 khuyên Xích Chu ~ Thần Ma B. 600,000 360,000 5

 

Trạng thái các cấp độ khi SƯU TẬP các ngoại trang mới

Tên
Thuộc tính  
1 2 3 4 5 Sở Hữu Qua
Lục Chỉ Cầm Ma S.Thương V.Công Tối Thiểu 0.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 0.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 1%
S.Thương ATK Tối Đa 1%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1%
S.Thương V.Công Tối Đa 1%
S.Thương ATK Tối Thiểu 2%
S.Thương ATK Tối Đa 2%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 1.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 3%
S.Thương ATK Tối Đa 3%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2%
S.Thương V.Công Tối Đa 2%
S.Thương ATK Tối Thiểu 4%
S.Thương ATK Tối Đa 4%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 2.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 5%
S.Thương ATK Tối Đa 5%
S.Thương Chí Mạng 2%
Webshop
Thời trang Hắc Thiên Thần (Xanh Lục) S.Thương V.Công Tối Thiểu 0.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 0.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 1%
S.Thương ATK Tối Đa 1%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1%
S.Thương V.Công Tối Đa 1%
S.Thương ATK Tối Thiểu 2%
S.Thương ATK Tối Đa 2%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 1.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 3%
S.Thương ATK Tối Đa 3%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2%
S.Thương V.Công Tối Đa 2%
S.Thương ATK Tối Thiểu 4%
S.Thương ATK Tối Đa 4%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 2.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 5%
S.Thương ATK Tối Đa 5%
S.Thương Chí Mạng 2%
Webshop
Thời trang Hắc Thiên Thần (Xanh Nước Biển) S.Thương V.Công Tối Thiểu 0.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 0.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 1%
S.Thương ATK Tối Đa 1%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1%
S.Thương V.Công Tối Đa 1%
S.Thương ATK Tối Thiểu 2%
S.Thương ATK Tối Đa 2%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 1.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 3%
S.Thương ATK Tối Đa 3%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2%
S.Thương V.Công Tối Đa 2%
S.Thương ATK Tối Thiểu 4%
S.Thương ATK Tối Đa 4%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 2.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 5%
S.Thương ATK Tối Đa 5%
S.Thương Chí Mạng 2%
Webshop
Thời trang Hắc Thiên Thần (Xanh Da Trời) S.Thương V.Công Tối Thiểu 0.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 0.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 1%
S.Thương ATK Tối Đa 1%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1%
S.Thương V.Công Tối Đa 1%
S.Thương ATK Tối Thiểu 2%
S.Thương ATK Tối Đa 2%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 1.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 3%
S.Thương ATK Tối Đa 3%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2%
S.Thương V.Công Tối Đa 2%
S.Thương ATK Tối Thiểu 4%
S.Thương ATK Tối Đa 4%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 2.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 5%
S.Thương ATK Tối Đa 5%
S.Thương Chí Mạng 2%
Webshop
Thời trang Hắc Thiên Thần (Tím) S.Thương V.Công Tối Thiểu 0.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 0.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 1%
S.Thương ATK Tối Đa 1%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1%
S.Thương V.Công Tối Đa 1%
S.Thương ATK Tối Thiểu 2%
S.Thương ATK Tối Đa 2%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 1.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 1.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 3%
S.Thương ATK Tối Đa 3%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2%
S.Thương V.Công Tối Đa 2%
S.Thương ATK Tối Thiểu 4%
S.Thương ATK Tối Đa 4%
S.Thương V.Công Tối Thiểu 2.5%
S.Thương V.Công Tối Đa 2.5%
S.Thương ATK Tối Thiểu 5%
S.Thương ATK Tối Đa 5%
S.Thương Chí Mạng 2%
Webshop

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048