► Sự Kiện

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 01/06 ~ 08/06

6/1/2023 2:54 PM

Cập nhật mới Cửa Hàng Hiệp Khách Mobi tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: từ 15:00 ngày 01/06/2023. Kết thúc 14:59, ngày 08/06/2023. (Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán ngày 05/06).

** Lưu ý:

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

Thời gian mở bán Thời gian mở bán Tên vật phẩm Mô Tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn
2023-06-01 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Khí Ngọc C Dùng để thăng cấp vũ khí. 60,000 60,000 20
2023-06-01 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Ngự Ngọc C Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60,000 60,000 20
2023-06-01 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Sức Ngọc C Dùng để thăng cấp trang sức. 60,000 60,000 20
2023-06-01 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Khí Ngọc B Dùng để thăng cấp vũ khí. 150,000 150,000 10
2023-06-01 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Ngự Ngọc B Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150,000 150,000 10
2023-06-01 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Sức Ngọc B Dùng để thăng cấp trang sức. 150,000 150,000 10
2023-06-01 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Hộ Linh Phù Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600,000 540,000 0
2023-06-01 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Vũ Khí Phù Dùng để cường hóa vũ khí (Vũ khí +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-06-01 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Phòng Ngự Phù Dùng để cường hóa phòng cụ (Phòng cụ +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-06-01 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Sức Phẩm Phù Dùng để cường hóa trang sức (Trang sức +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-06-01 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 140,000 126,000 1
2023-06-01 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 64,444 58,000 1
2023-06-01 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Vé Luyện Tập (7 Ngày) Tham gia [Khu Luyện Tập] trong 7 ngày. 170,000 153,000 1
2023-06-01 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Kim Cang Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210,000 189,000 1
2023-06-01 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Thần Khí Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112,000 100,000 1
2023-06-01 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Nộ Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140,000 126,000 1

Mục Giới Hạn:

Thời gian mở bán Thời gian mở bán Tên vật phẩm Mô Tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn
2023-06-01 15:00:00 2023-06-05 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250,000 100,000 5
2023-06-01 15:00:00 2023-06-05 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600,000 250,000 0
2023-06-01 15:00:00 2023-06-05 14:59:59 Thời Trang Phù Dùng để cường hóa thời trang (Thời trang +20 không thể dùng). 600,000 360,000 10
2023-06-01 15:00:00 2023-06-05 14:59:59 Linh Thể Xí Nga Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Xí Nga. 400,000 220,000 20
2023-06-01 15:00:00 2023-06-05 14:59:59 Linh Thể Minh Thử Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Minh Thử. 400,000 220,000 20
2023-06-01 15:00:00 2023-06-05 14:59:59 Linh Thể Hùng Miêu Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Hùng Miêu. 400,000 220,000 20
2023-06-01 15:00:00 2023-06-05 14:59:59 Linh Thể Lam Lang Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Lam Lang. 400,000 220,000 20
2023-06-01 15:00:00 2023-06-05 14:59:59 Linh Thể Vân Báo Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Vân Báo. 400,000 220,000 20
2023-06-01 15:00:00 2023-06-05 14:59:59 Linh Thể Hắc Báo Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Hắc Báo. 400,000 220,000 20
2023-06-01 15:00:00 2023-06-05 14:59:59 Thánh Tâm Đơn (Tiểu) Tăng 10% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 300,000 150,000 0
2023-06-01 15:00:00 2023-06-05 14:59:59 Thánh Tâm Đơn (Trung) Tăng 15% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 450,000 225,000 0
2023-06-01 15:00:00 2023-06-05 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Dây Chuyền) A Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 dây chuyền Xích Chu ~ Thiên Ma A. 700,000 350,000 2
2023-06-01 15:00:00 2023-06-05 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Yêu Bài) A Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 yêu bài Xích Chu ~ Thiên Ma A. 800,000 400,000 2
2023-06-01 15:00:00 2023-06-05 14:59:59 Thời trang Bạch Hổ Sanh Phong Thời trang Bạch Hổ Sanh Phong:
- Thêm Sát Thương 9%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 9%
- Sát Thương Chí Mạng 9%
- Tăng S.Thương PVP 10%
- Giảm S.Thương PVP 10%
1,200,000 960,000 2
2023-06-05 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Hộ Linh Phù Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600,000 420,000 10
2023-06-05 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Linh Thể Thần Điêu Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Thần Điêu. 650,000 325,000 20
2023-06-05 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Linh Thể Thương Ưng Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Thương Ưng. 650,000 325,000 20
2023-06-05 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Linh Thể Miêu Ưng Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Miêu Ưng. 650,000 325,000 20
2023-06-05 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Linh Thể Tuyết Báo Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Tuyết Báo. 650,000 325,000 20
2023-06-05 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Linh Thể Bá Thiên Hổ Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Bá Thiên Hổ. 650,000 325,000 20
2023-06-05 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Phúc Vận Phù A Tăng 12% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 600,000 420,000 10
2023-06-05 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Phúc Vận Phù B Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 420,000 294,000 10
2023-06-05 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Phúc Vận Phù A Tăng 12% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 300,000 255,000 20
2023-06-05 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Phúc Vận Phù B Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 210,000 179,000 20
2023-06-05 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Thời trang Dũng Sĩ Đấu Ngưu Thời trang Dũng Sĩ Đấu Ngưu S.
- S.Thương ATK Tối Thiểu 8%
- S.Thương ATK Tối Đa 8%
- Né Tránh 15%
- Giảm S.Thương (PVP) 10%
1,400,000 1,050,000 2
2023-06-05 15:00:00 2023-06-08 14:59:59 Hiệu Ứng Đặc Biệt 1 Khi dùng sẽ nhận được các hiệu ứng trong 30 ngày như sau:
1. Tăng 8% ATK Tối Thiểu.
2. Tăng 8% ATK Tối Đa.
3. Tăng 13% S.Thương V.Công Tối Thiểu.
4. Tăng 13% S.Thương V.Công Tối Đa.
5. Tăng 15% DEF.
6. Tăng 200 Thêm S.Thương (Cao Thủ).
7. Tăng 200 Giảm S.Thương (Cao Thủ).
8. Tăng 800 HP.
9. Tăng 600 MP.
400,000 320,000 1

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048