► Sự Kiện

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 05/10 ~ 12/10

10/4/2023 5:04 PM

Cập nhật mới Webshop Hiệp Khách Mobile, tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: từ 15:00 ngày 05/10/2023. Kết thúc 14:59, ngày 12/10/2023. (Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán ngày 09/10).

** Lưu ý:

- Các server mới sẽ có ưu đãi về giá so với các server cũ với một số vật phẩm.   

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

 

STT Thời gian mở bán Kết thúc mở bán Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60.000 60.000 20 All
2 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60.000 60.000 20 All
3 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60.000 60.000 20 All
4 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150.000 150.000 10 All
5 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150.000 150.000 10 All
6 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150.000 150.000 10 All
7 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600.000 540.000 0 All
8 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí (Vũ khí +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0 All
9 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ (Phòng cụ +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0 All
10 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức (Trang sức +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0 All
11 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1 All
12 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 64.444 58.000 1 All
13 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Vé Luyện Tập (7 Ngày) 1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong 7 ngày. 170.000 153.000 1 All
14 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Kim Cang Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210.000 189.000 1 All
15 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Thần Khí Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112.000 100.000 1 All
16 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Nộ Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1 All

Mục Giới Hạn:
 

STT Thời gian mở bán Kết thúc mở bán Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 2023-10-05
15:00:00
2023-10-09 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250.000 100.000 5 13,14
2 2023-10-05
15:00:00
2023-10-09 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 1.250.000 375.000 5 13,14
3 2023-10-05
15:00:00
2023-10-09 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250.000 125.000 5 1~12
4 2023-10-05
15:00:00
2023-10-09 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 1.250.000 500.000 5 1~12
5 2023-10-05
15:00:00
2023-10-09 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 210.000 0 13,14
6 2023-10-05
15:00:00
2023-10-09 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 300.000 0 13,14
7 2023-10-05
15:00:00
2023-10-09 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 270.000 0 1~12
8 2023-10-05
15:00:00
2023-10-09 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 420.000 0 1~12
9 2023-10-05
15:00:00
2023-10-09 14:59:59 Thời Trang Phù 5 Dùng để cường hóa thời trang (Thời trang +20 không thể dùng). 600.000 360.000 10 All
10 2023-10-05
15:00:00
2023-10-09 14:59:59 Bảo Hạp Thiên Vương/Ma Vương S 3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị Thiên Vương/Ma Vương cấp S. 12.000.000 2.500.000 1 All
11 2023-10-05
15:00:00
2023-10-09 14:59:59 Thời trang Hắc Long Võ Sĩ S 1 Thời trang Hắc Long Võ Sĩ S.
- Giảm Thương Boss 15%
- Giảm Thương Cao Thủ 10%
- Tăng S.Thương Boss 15%
- Hồi HP 10%
- DEF 10%
1.600.000 1.120.000 5 All
12 2023-10-05
15:00:00
2023-10-09 14:59:59 Thời trang Huyết Băng Nhẫn Giả S 1 Thời trang Huyết Băng Nhẫn Giả S.
- Chính Xác 8%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 10%
- Tăng S.Thương (PVP) 20%
- Giảm S.Thương (PVP) 20%
1.400.000 700.000 5 All
13 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Bảo Hạp Chu Thần (Nhẫn) B 3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 Nhẫn Xích Chu ~ Thần Ma B. 600.000 330.000 5 13,14
14 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Bảo Hạp Chu Thần (Khuyên) B 3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 khuyên Xích Chu ~ Thần Ma B. 600.000 330.000 5 13,14
15 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Bảo Hạp Chu Thần (Nhẫn) B 3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 Nhẫn Xích Chu ~ Thần Ma B. 600.000 360.000 5 1~12
16 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Bảo Hạp Chu Thần (Khuyên) B 3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 khuyên Xích Chu ~ Thần Ma B. 600.000 360.000 5 1~12
17 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600.000 390.000 10 13,14
18 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Hộ Linh Phù 50 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 3.000.000 1.050.000 10 13,14
19 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Phúc Vận Phù A 10 Tăng 12% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 600.000 390.000 10 All
20 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Phúc Vận Phù B 10 Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 420.000 273.000 10 All
21 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Phúc Vận Phù A 5 Tăng 12% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 300.000 240.000 20 All
22 2023-10-05
15:00:00
2023-10-12 14:59:59 Phúc Vận Phù B 5 Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 210.000 179.000 20 All

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048