► Sự Kiện

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 09/11 ~ 16/11

11/8/2023 11:51 AM

Cập nhật mới Webshop Hiệp Khách Mobile, tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: từ 15:00 ngày 09/11/2023. Kết thúc 14:59, ngày 16/11/2023. (Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán ngày 13/11).

** Lưu ý:

- Các server mới sẽ có ưu đãi về giá so với các server cũ với một số vật phẩm.   

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

 

STT Thời gian mở bán Thời gian mở bán Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 2023-11-09 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60.000 60.000 20 All
2 2023-11-09 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60.000 60.000 20 All
3 2023-11-09 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60.000 60.000 20 All
4 2023-11-09 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150.000 150.000 10 All
5 2023-11-09 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150.000 150.000 10 All
6 2023-11-09 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150.000 150.000 10 All
7 2023-11-09 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600.000 540.000 0 All
8 2023-11-09 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí (Vũ khí +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0 All
9 2023-11-09 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ (Phòng cụ +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0 All
10 2023-11-09 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức (Trang sức +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0 All
11 2023-11-09 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1 All
12 2023-11-09 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 64.444 58.000 1 All
13 2023-11-09 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Vé Luyện Tập (7 Ngày) 1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong 7 ngày. 170.000 153.000 1 All
14 2023-11-09 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Kim Cang Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210.000 189.000 1 All
15 2023-11-09 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Thần Khí Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112.000 100.000 1 All
16 2023-11-09 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Nộ Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1 All

Mục Giới Hạn:

 

STT Thời gian mở bán Kết thúc mở bán Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 2023-11-09 15:00:00 2023-11-13 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250.000 100.000 5 14,15
2 2023-11-09 15:00:00 2023-11-13 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 1.250.000 375.000 5 14,15
3 2023-11-09 15:00:00 2023-11-13 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250.000 125.000 5 1~13
4 2023-11-09 15:00:00 2023-11-13 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 1.250.000 500.000 5 1~13
5 2023-11-09 15:00:00 2023-11-13 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 210.000 0 14,15
6 2023-11-09 15:00:00 2023-11-13 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 300.000 0 14,15
7 2023-11-09 15:00:00 2023-11-13 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 270.000 0 1~13
8 2023-11-09 15:00:00 2023-11-13 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 420.000 0 1~13
9 2023-11-09 15:00:00 2023-11-13 14:59:59 Thời Trang Phù 5 Dùng để cường hóa thời trang (Thời trang +20 không thể dùng). 600.000 360.000 10 All
10 2023-11-09 15:00:00 2023-11-13 14:59:59 Thánh Tâm Đơn (Tiểu) 10 Tăng 10% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 300.000 150.000 0 15
11 2023-11-09 15:00:00 2023-11-13 14:59:59 Thánh Tâm Đơn (Trung) 10 Tăng 15% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 450.000 225.000 0 15
12 2023-11-09 15:00:00 2023-11-13 14:59:59 Thời trang Hồng Huyết JOY 1 Thời trang Hồng Huyết JOY S.
- Xuyên DEF 5%
- Hấp Huyết 5%
1.400.000 770.000 5 15
13 2023-11-09 15:00:00 2023-11-13 14:59:59 Thời trang Thần Anubis S 1 Thời trang Thần Anubis S.
- Thêm S.Thương 10%
- Phản Đòn 6%
- Phòng Thủ Chí Mạng 10%
1.400.000 770.000 5 15
14 2023-11-09 15:00:00 2023-11-13 14:59:59 Thời trang Võ Sư Lý Tiểu Long S 1 Thời trang Võ Sư Lý Tiểu Long S.
- S.Thương ATK Tối Thiểu 9%
- S.Thương ATK Tối Đa 9%
- DEF 9%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 9%
1.400.000 770.000 5 15
15 2023-11-09 15:00:00 2023-11-13 14:59:59 Thời trang Áo Choàng Nhiếp Phong S 1 Thời trang Áo Choàng Nhiếp Phong S
- S.Thương ATK Tối Thiểu 10%
- S.Thương ATK Tối Đa 10%
- Tốc Độ Đánh 10%
- Tốc Độ Đánh V.Công 35%
- Tốc Độ Chạy 1
1.600.000 960.000 5 15
16 2023-11-09 15:00:00 2023-11-13 14:59:59 Thời trang Hắc Thiên Thần (Xanh Da Trời) 1 Thời trang Hắc Thiên Thần (Xanh Da Trời).
- S.Thương ATK Tối Thiểu 9%
- S.Thương ATK Tối Đa 9%
- Phòng Thủ V.Công 10%
- Tỷ Lệ Chí Mạng 8%
1.200.000 780.000 5 15
17 2023-11-09 15:00:00 2023-11-13 14:59:59 Thời trang Siêu Sao Nhạc Pop 1 Hiệu ứng thời trang Siêu Sao Nhạc Pop.
- Tốc Độ Đánh 10%
- Né tránh 5%
- Xuyên DEF 5%
- Hấp Huyết 5%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 5%
1.400.000 770.000 5 15
18 2023-11-13 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600.000 390.000 10 All
19 2023-11-13 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Hộ Linh Phù 50 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 3.000.000 1.050.000 10 All
20 2023-11-13 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Dây Chuyền) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 dây chuyền Xích Chu ~ Thiên Ma A. 700.000 350.000 5 14,15
21 2023-11-13 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Yêu Bài) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 yêu bài Xích Chu ~ Thiên Ma A. 800.000 400.000 5 14,15
22 2023-11-13 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Dây Chuyền) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 dây chuyền Xích Chu ~ Thiên Ma A. 700.000 420.000 5 1~13
23 2023-11-13 15:00:00 2023-11-16 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Yêu Bài) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 yêu bài Xích Chu ~ Thiên Ma A. 800.000 480.000 5 1~13

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048