► Sự Kiện

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 13/07 ~ 20/07

7/13/2023 2:03 PM

Cập nhật mới Webshop Hiệp Khách Mobile, tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: từ 15:00 ngày 13/07/2023. Kết thúc 14:59, ngày 20/07/2023. (Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán ngày 17/07).

** Lưu ý:

- Server mới S13 sẽ có ưu đãi về giá so với S1~S12.   

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

 

STT Bắt đầu mở bán Kết thúc mở bán Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 2023-06-29 15:00:00 2023-07-27 14:59:59 Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60.000 60.000 20 All
2 2023-06-29 15:00:00 2023-07-27 14:59:59 Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60.000 60.000 20 All
3 2023-06-29 15:00:00 2023-07-27 14:59:59 Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60.000 60.000 20 All
4 2023-06-29 15:00:00 2023-07-27 14:59:59 Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150.000 150.000 10 All
5 2023-06-29 15:00:00 2023-07-27 14:59:59 Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150.000 150.000 10 All
6 2023-06-29 15:00:00 2023-07-27 14:59:59 Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150.000 150.000 10 All
7 2023-06-29 15:00:00 2023-07-27 14:59:59 Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600.000 540.000 0 All
8 2023-06-29 15:00:00 2023-07-27 14:59:59 Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí (Vũ khí +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0 All
9 2023-06-29 15:00:00 2023-07-27 14:59:59 Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ (Phòng cụ +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0 All
10 2023-06-29 15:00:00 2023-07-27 14:59:59 Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức (Trang sức +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0 All
11 2023-06-29 15:00:00 2023-07-27 14:59:59 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1 All
12 2023-06-29 15:00:00 2023-07-27 14:59:59 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 64.444 58.000 1 All
13 2023-06-29 15:00:00 2023-07-27 14:59:59 Vé Luyện Tập (7 Ngày) 1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong 7 ngày. 170.000 153.000 1 All
14 2023-06-29 15:00:00 2023-07-27 14:59:59 Kim Cang Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210.000 189.000 1 All
15 2023-06-29 15:00:00 2023-07-27 14:59:59 Thần Khí Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112.000 100.000 1 All
16 2023-06-29 15:00:00 2023-07-27 14:59:59 Nộ Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1 All

 Mục Giới Hạn:

 

STT Bắt đầu mở bán Kết thúc mở bán Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 2023-07-13 15:00:00 2023-07-17 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250.000 100.000 5 13
2 2023-07-13 15:00:00 2023-07-17 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 1.250.000 375.000 5 13
3 2023-07-13 15:00:00 2023-07-17 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250.000 125.000 5 1~12
4 2023-07-13 15:00:00 2023-07-17 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 1.250.000 500.000 5 1~12
5 2023-07-13 15:00:00 2023-07-17 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 240.000 0 13
6 2023-07-13 15:00:00 2023-07-17 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 360.000 0 13
7 2023-07-13 15:00:00 2023-07-17 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 270.000 0 1~12
8 2023-07-13 15:00:00 2023-07-17 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 420.000 0 1~12
9 2023-07-13 15:00:00 2023-07-17 14:59:59 Thánh Tâm Đơn (Tiểu) 10 Tăng 10% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 300.000 150.000 0 13
10 2023-07-13 15:00:00 2023-07-17 14:59:59 Thánh Tâm Đơn (Trung) 10 Tăng 15% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 450.000 225.000 0 13
11 2023-07-13 15:00:00 2023-07-17 14:59:59 Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150.000 105.000 10 13
12 2023-07-13 15:00:00 2023-07-17 14:59:59 Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150.000 105.000 10 13
13 2023-07-13 15:00:00 2023-07-17 14:59:59 Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150.000 105.000 10 13
14 2023-07-13 15:00:00 2023-07-17 14:59:59 Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600.000 390.000 10 All
15 2023-07-13 15:00:00 2023-07-17 14:59:59 Hộ Linh Phù 50 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 3.000.000 1.050.000 10 All
16 2023-07-13 15:00:00 2023-07-17 14:59:59 Thời trang Áo Khoác Hamster 1 Thời trang Áo Khoác Hamster.
- Né Tránh 10%
- Tăng S.Thương (PVP) 13%
- Tăng S.Thương (Boss) 10%
- Giảm S.Thương (PVP) 13%
1.400.000 1.050.000 2 All
17 2023-07-13 15:00:00 2023-07-17 14:59:59 Thời trang Streamer S 1 Thời trang Streamer S.
- S.Thương V.Công Tối Thiểu 12%
- S.Thương V.Công Tối Đa 12%
- Tăng S.Thương (PVP) 18%
- Giảm S.Thương (PVP) 18%
1.400.000 1.050.000 2 All
18 2023-07-17 15:00:00 2023-07-20 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Nhẫn) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 nhẫn Xích Chu ~ Thiên Ma A. 600.000 300.000 5 13
19 2023-07-17 15:00:00 2023-07-20 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Khuyên) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 khuyên Xích Chu ~ Thiên Ma A. 600.000 300.000 5 13
20 2023-07-17 15:00:00 2023-07-20 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Nhẫn) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 nhẫn Xích Chu ~ Thiên Ma A. 600.000 360.000 5 1~12
21 2023-07-17 15:00:00 2023-07-20 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Khuyên) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 khuyên Xích Chu ~ Thiên Ma A. 600.000 360.000 5 1~12
22 2023-07-17 15:00:00 2023-07-20 14:59:59 Thời trang Bạch Hổ Sanh Phong 1 Thời trang Bạch Hổ Sanh Phong:
- Thêm Sát Thương 9%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 9%
- Sát Thương Chí Mạng 9%
- Tăng S.Thương PVP 10%
- Giảm S.Thương PVP 10%
1.200.000 960.000 2 All
23 2023-07-17 15:00:00 2023-07-20 14:59:59 Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ 1 Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ:
- Tăng DEF 10%
- Phòng Thủ Chí Mạng 10%
- Giảm Thương PVP 10%
1.200.000 900.000 2 All
24 2023-07-17 15:00:00 2023-07-20 14:59:59 Hiệu Ứng Đặc Biệt 2 1 Khi dùng sẽ nhận được các hiệu ứng trong 30 ngày như sau:
1. ATK vật lý + 5%
2. ATK kỹ năng + 10%
3. DEF + 10% (bao gồm cả chỉ số trang bị)
4. HP +500
5. MP +300
300.000 210.000 1 All

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048