► Sự Kiện

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 15/06 ~ 22/06

6/15/2023 4:17 PM

Cập nhật mới Cửa Hàng Hiệp Khách Mobi tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: từ 15:00 ngày 15/06/2023. Kết thúc 14:59, ngày 22/06/2023. (Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán ngày 19/06).

** Lưu ý:

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

 

 

Bắt đầu mở bán Kết thúc mở bán Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn
2023-06-15 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60.000 60.000 20
2023-06-15 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60.000 60.000 20
2023-06-15 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60.000 60.000 20
2023-06-15 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150.000 150.000 10
2023-06-15 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150.000 150.000 10
2023-06-15 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150.000 150.000 10
2023-06-15 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600.000 540.000 0
2023-06-15 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí (Vũ khí +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0
2023-06-15 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ (Phòng cụ +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0
2023-06-15 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức (Trang sức +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0
2023-06-15 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1
2023-06-15 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 64.444 58.000 1
2023-06-15 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Vé Luyện Tập (7 Ngày) 1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong 7 ngày. 170.000 153.000 1
2023-06-15 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Kim Cang Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210.000 189.000 1
2023-06-15 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Thần Khí Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112.000 100.000 1
2023-06-15 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Nộ Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1

Mục Giới Hạn:

 

Bắt đầu mở bán Kết thúc mở bán Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn
2023-06-15 15:00:00 2023-06-19 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250.000 100.000 5
2023-06-15 15:00:00 2023-06-19 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 250.000 0
2023-06-15 15:00:00 2023-06-19 14:59:59 Linh Thể Xí Nga 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Xí Nga. 400.000 220.000 20
2023-06-15 15:00:00 2023-06-19 14:59:59 Linh Thể Minh Thử 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Minh Thử. 400.000 220.000 20
2023-06-15 15:00:00 2023-06-19 14:59:59 Linh Thể Hùng Miêu 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Hùng Miêu. 400.000 220.000 20
2023-06-15 15:00:00 2023-06-19 14:59:59 Linh Thể Lam Lang 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Lam Lang. 400.000 220.000 20
2023-06-15 15:00:00 2023-06-19 14:59:59 Linh Thể Vân Báo 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Vân Báo. 400.000 220.000 20
2023-06-15 15:00:00 2023-06-19 14:59:59 Linh Thể Hắc Báo 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Hắc Báo. 400.000 220.000 20
2023-06-15 15:00:00 2023-06-19 14:59:59 Thời trang Lãng Nhân Kiếm Khách 1 Hiệu ứng thời trang Lãng Nhân Kiếm Khách.
- S.Thương ATK Tối Thiểu 10%
- S.Thương ATK Tối Đa 10%
- Né Tránh 8%
- Hấp Huyết 5%
- Tốc Độ Đánh V.Công 10%
1.400.000 980.000 1
2023-06-15 15:00:00 2023-06-19 14:59:59 Thời trang Đấu Sĩ Quyền Thái 1 Hiệu ứng thời trang Đấu Sĩ Quyền Thái.
- S.Thương ATK Tối Thiểu 15%
- S.Thương ATK Tối Đa 15%
- Tăng S.Thương (PVP) 10%
- Tốc Độ Đánh 10%
1.400.000 980.000 1
2023-06-15 15:00:00 2023-06-19 14:59:59 Thánh Tâm Đơn (Tiểu) 10 Tăng 10% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 300.000 150.000 0
2023-06-15 15:00:00 2023-06-19 14:59:59 Thánh Tâm Đơn (Trung) 10 Tăng 15% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 450.000 225.000 0
2023-06-15 15:00:00 2023-06-19 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Dây Chuyền) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 dây chuyền Xích Chu ~ Thiên Ma A. 700.000 350.000 2
2023-06-15 15:00:00 2023-06-19 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Yêu Bài) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 yêu bài Xích Chu ~ Thiên Ma A. 800.000 400.000 2
2023-06-19 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600.000 420.000 10
2023-06-19 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Linh Thể Thần Điêu 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Thần Điêu. 650.000 325.000 20
2023-06-19 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Linh Thể Thương Ưng 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Thương Ưng. 650.000 325.000 20
2023-06-19 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Linh Thể Miêu Ưng 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Miêu Ưng. 650.000 325.000 20
2023-06-19 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Linh Thể Tuyết Báo 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Tuyết Báo. 650.000 325.000 20
2023-06-19 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Linh Thể Bá Thiên Hổ 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Bá Thiên Hổ. 650.000 325.000 20
2023-06-19 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Thời trang Lục Chỉ Cầm Ma 1 Thời trang Lục Chỉ Cầm Ma S.
- S.Thương V.Công Tối Thiểu 10%
- S.Thương V.Công Tối Đa 10%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 10%
- S.Thương Chí Mạng 8%
1.400.000 980.000 1
2023-06-19 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Thời trang Dũng Sĩ Đấu Ngưu 1 Thời trang Dũng Sĩ Đấu Ngưu S.
- S.Thương ATK Tối Thiểu 8%
- S.Thương ATK Tối Đa 8%
- Né Tránh 15%
- Giảm S.Thương (PVP) 10%
1.400.000 980.000 1
2023-06-19 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Bảo Hạp Chu Thần (Nhẫn) B 3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 Nhẫn Xích Chu ~ Thần Ma B. 600.000 360.000 5
2023-06-19 15:00:00 2023-06-22 14:59:59 Bảo Hạp Chu Thần (Khuyên) B 3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 khuyên Xích Chu ~ Thần Ma B. 600.000 360.000 5

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048