► Sự Kiện

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 22/06 ~ 29/06

6/22/2023 12:25 PM

Cập nhật mới Cửa Hàng Hiệp Khách Mobi tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: từ 15:00 ngày 22/06/2023. Kết thúc 14:59, ngày 29/06/2023. (Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán ngày 19/06).

** Lưu ý:

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

 

Bắt đầu mở bán Kết thúc mở bán Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn
2023-06-22 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60.000 60.000 20
2023-06-22 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60.000 60.000 20
2023-06-22 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60.000 60.000 20
2023-06-22 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150.000 150.000 10
2023-06-22 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150.000 150.000 10
2023-06-22 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150.000 150.000 10
2023-06-22 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600.000 540.000 0
2023-06-22 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí (Vũ khí +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0
2023-06-22 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ (Phòng cụ +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0
2023-06-22 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức (Trang sức +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0
2023-06-22 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1
2023-06-22 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 64.444 58.000 1
2023-06-22 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Vé Luyện Tập (7 Ngày) 1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong 7 ngày. 170.000 153.000 1
2023-06-22 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Kim Cang Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210.000 189.000 1
2023-06-22 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Thần Khí Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112.000 100.000 1
2023-06-22 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Nộ Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1

Mục Giới Hạn:

 

Bắt đầu mở bán Kết thúc mở bán Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn
2023-06-22 15:00:00 2023-06-26 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250.000 100.000 5
2023-06-22 15:00:00 2023-06-26 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 250.000 0
2023-06-22 15:00:00 2023-06-26 14:59:59 Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150.000 105.000 10
2023-06-22 15:00:00 2023-06-26 14:59:59 Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150.000 105.000 10
2023-06-22 15:00:00 2023-06-26 14:59:59 Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150.000 105.000 10
2023-06-22 15:00:00 2023-06-26 14:59:59 Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600.000 420.000 10
2023-06-22 15:00:00 2023-06-26 14:59:59 Thánh Tâm Đơn (Tiểu) 10 Tăng 10% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 300.000 150.000 0
2023-06-22 15:00:00 2023-06-26 14:59:59 Thánh Tâm Đơn (Trung) 10 Tăng 15% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 450.000 225.000 0
2023-06-22 15:00:00 2023-06-26 14:59:59 Thời trang Tề Thiên Đại Thánh (Chân) 1 Thời trang Tề Thiên Đại Thánh (Chân):
- Tăng S.Thương (Cao Thủ) 10%
- Tăng S.Thương (Thường) 10%
1.200.000 960.000 2
2023-06-22 15:00:00 2023-06-26 14:59:59 Thời trang Tề Thiên Đại Thánh (Nhiệt) 1 Thời trang Tề Thiên Đại Thánh (Nhiệt):
- Tăng S.Thương (Cao Thủ) 10%
- Tăng S.Thương (Thường) 10%
- Tỷ lệ kháng phòng thủ 15%
1.200.000 960.000 2
2023-06-22 15:00:00 2023-06-26 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Nhẫn) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 nhẫn Xích Chu ~ Thiên Ma A. 600.000 300.000 5
2023-06-22 15:00:00 2023-06-26 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Khuyên) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 khuyên Xích Chu ~ Thiên Ma A. 600.000 300.000 5
2023-06-26 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Phúc Vận Phù A 10 Tăng 12% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 600.000 420.000 10
2023-06-26 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Phúc Vận Phù B 10 Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 420.000 294.000 10
2023-06-26 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Phúc Vận Phù A 5 Tăng 12% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 300.000 255.000 20
2023-06-26 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Phúc Vận Phù B 5 Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 210.000 179.000 20
2023-06-26 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Kim Cang Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210.000 168.000 1
2023-06-26 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Thần Khí Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112.000 89.000 1
2023-06-26 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Nộ Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140.000 112.000 1
2023-06-26 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Thời Trang Phù 5 Dùng để cường hóa thời trang (Thời trang +20 không thể dùng). 600.000 360.000 10
2023-06-26 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 2023-06-29 14:59:59 1 Thời trang Tề Thiên Đại Thánh (Thiên):
- Tăng S.Thương (Cao Thủ) 10%
- Tăng S.Thương (Thường) 10%
1.200.000 960.000 2
2023-06-26 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 2023-06-29 14:59:59 1 Thời trang Tề Thiên Đại Thánh (Đấu):
- Tăng S.Thương (Cao Thủ) 10%
- Tăng S.Thương (Thường) 10%
- Trạng thái khí lực cuồng nộ 6%
1.200.000 960.000 2
2023-06-26 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Bảo Hạp Chu Thần (Nhẫn) B 3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 Nhẫn Xích Chu ~ Thần Ma B. 600.000 360.000 5
2023-06-26 15:00:00 2023-06-29 14:59:59 Bảo Hạp Chu Thần (Khuyên) B 3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 khuyên Xích Chu ~ Thần Ma B. 600.000 360.000 5

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048