► Sự Kiện

Điểm Danh Tháng 28/07/2022

7/26/2022 12:11 PM

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 28/07/2022

- Kết thúc: 08:00 ngày 25/08/2022

 Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Hiệp Khách đăng nhập vào game mỗi ngày đều sẽ nhận được quà.

(Lưu ý: Mốc quà ngày 1 sẽ được tính thời gian kể từ lúc Hiệp Khách bắt đầu tạo nhân vật và vào game. Khi Hiệp Khách tạo nhân vật và vào game trễ hơn ngày bắt đầu của sự kiện thì sẽ không thể nhận được các mốc quà về sau.)

Ngày Quà Thưởng Ngày Quà Thưởng
1 Bảo Hạp Linh Thể *3 15 Vàng *100.000
2 Phúc Vận Phù B *3 16 Khí Ngọc C *10
3 Hộ Linh Phù *1 17 Ngự Ngọc C *10
4 Sư Tử Hống *10 18 Sức Ngọc C *10
5 Hồng Ngọc *300 19 Hồng Ngọc *300
6 Vé Luyện Tập (1 Ngày) *1 20 Thời Trang Phù *2
7 Bảo Hạp Khí Sơ Phụng S *1 21 Bảo Hạp Hộ Sơ Phụng S *1
8 Vàng *50.000 22 Gói Nhiệt Huyết Phù (1 Ngày) *1
9 Hồng Tinh Thạch *2 23 Khí Ngọc B *5
10 Lam Tinh Thạch *2 24 Ngự Ngọc B *5
11 Phúc Vận Phù A *2 25 Sức Ngọc B *5
12 Hồng Ngọc *300 26 Hồng Ngọc *300
13 Điểm Kỹ Năng *5 27 Bảo Hạp Linh Thể *3
14 Bảo Hạp Phục Sơ Phụng S *1 28 Bảo Hạp Ủng Sơ Phụng S *1

 Hướng dẫn

Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Phần Thưởng để mở giao diện Điểm Danh Tháng.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 

Hiệp Khách Mobile,

Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048