► Sự Kiện

Đua TOP Lực Chiến 16/06/2022

6/15/2022 3:04 PM

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 16/06/2022.

- Kết thúc: 14:59 ngày 22/06/2022.

 Đối tượng

- Nhân vật thuộc máy chủ Nam Lâm.

 Nội dung

Thêm chút nhiệt cho các Hiệp Khách hành hiệp giang hồ, Hiệp Khách Mobile xin gửi đến các Hiệp Khách sự kiện Đua TOP Lực Chiến với phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Các Hiệp Khách chỉ cần chinh phục Bảng Xếp Hạng Lực Chiến là có thể nhận quà. Phần thưởng gồm:

TOP Giải Thưởng
1
- Danh Hiệu Thiên Mệnh Võ Sư
- 1,000,000 Vàng
- 10,000 Tinh Phiến
- 50 Khí Ngọc C
- 50 Ngự Ngọc C
- 50 Sức Ngọc C
- 50 Dược HP (Đại)
- 50 Dược MP (Đại)
- 05 Bá Vương Hoàn 10%
- 05 Hộ Thể Hoàn 10%
- 05 Võ Công Hoàn 5%
- 05 Vô Phòng Hoàn 5%
- 03 Phúc Vận Phù B
- 05 Hộ Linh Phù
- 01 Thủy Tinh Khí Phù
- 01 Thủy Tinh Hộ Phù
- 01 Thủy Tinh Sức Phù
- 01 Chí Tôn Phù (7 ngày)
- 10 Sư Tử Hống
- 50 Thần Dược HP (2 giây)
- 01 Danh Sắc Phẩm
- 05 Sinh Tử Phù
2
Danh Hiệu Địa Vương Võ Sư
- 500,000 Vàng
- 5,000 Tinh Phiến
- 30 Khí Ngọc C
- 30 Ngự Ngọc C
- 30 Sức Ngọc C
- 03 Phúc Vận Phù B
- 02 Hộ Linh Phù
- 50 Dược HP (Đại)
- 50 Dược MP (Đại)
- 05 Vũ Khí Phù
- 05 Phòng Ngự Phù
- 05 Sức Phẩm Phù
- 01 Nhiệt Huyết Phù (7 ngày)
- 10 Sư Tử Hống
- 25 Thần Dược HP (2 giây)
- 01 Danh Sắc Phẩm
- 02 Sinh Tử Phù
3 ~ 5
Danh Hiệu Địa Vương Võ Sư
- 250,000 Vàng
- 2,000 Tinh Phiến
- 20 Khí Ngọc C
- 20 Ngự Ngọc C
- 20 Sức Ngọc C
- 50 Dược HP (đại)
- 50 Dược MP (đại)
- 01 Phúc Vận Phù B
- 01 Hộ Linh Phù
- 05 Vũ Khí Phù
- 05 Phòng Ngự Phù
- 05 Sức Phẩm Phù
- 01 Nhiệt Huyết Phù (7 ngày)
- 10 Sư Tử Hống
- 01 Danh Sắc Phẩm
- 01 Sinh Tử Phù
6 ~ 10
- 150,000 Vàng 
- 1,000 Tinh Phiến
- 10 Khí Ngọc C
- 10 Ngự Ngọc C
- 10 Sức Ngọc C
- 50 Dược HP (Trung)
- 50 Dược MP (Trung)
- 10 Sư Tử Hống
- 01 Danh Sắc Phẩm

Cách thức tham gia:

- TOP Lục Chiến của các Hiệp Khách sẽ được quyết định theo Bảng Xếp Hạng Lực Chiến trong game.

- Nếu kết quả có  Hiệp Khách đồng Lực Chiến với nhau, thì sẽ ưu tiên thứ tự hiển thị trên bảng xếp hạng.

- Kết quả sự kiện sẽ được tổng kết vào lúc 15:00 ngày 22/06/2022.

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

- Tổng kết và báo danh nhận thưởng sẽ được thông báo trên fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame.

Nếu có thắc mắc / góp ý về nội dung sự kiện, Hiệp Khách vui lòng liên hệ fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp chi tiết.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048