► Sự Kiện

ĐUA TOP NẠP-TIÊU 26/08 ~ 30/08

8/25/2023 4:45 PM


BQT xin thông báo sự kiện đua TOP Nạp-Tiêu mới bắt đầu từ 26/08 ~ 30/08 đã được cập nhật. Tham gia ngay để nhận thêm các phần quà hỗ trợ đặc biệt khi đạt yêu cầu.

Thời gian sự kiện: 26/08 - 30/08.

Thời gian tổng kết cung cấp thông tin và trao thưởng: 2-4 ngày

 

Các Ngày Mốc Kim Cương Quà 1 Số lượng Quà 2 Số lượng Thông Tin
26/08
1 Bảo Hạp Khí Sơ Thiên S 1 - - -
1000 Khí Ngọc C 20 - -  
5000 Hộ Linh Phù (Thượng Cấp) 2 Rương Thức Tỉnh Thạch 3 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Thạch
10000 Bảo Hạp Chu Thần (Nhẫn) A 3 Kỳ Bảo Cường Hóa Phù 1 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Thạch
27/08
1 Bảo Hạp Ngự Sơ Thiên S 1 - - -
1000 Ngự Ngọc C 20 - -  
5000 Tuyệt Hộ Phù 4 Rương Thức Tỉnh Ti 2 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Ti
10000 Bảo Hạp Thiên Vương/Ma Vương S 1 Rương Thức Tỉnh Ti 3 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Ti
28/08
1 Bảo Hạp Ngọc B ~ SR 3 - - -
1000 Sức Ngọc C 20 - -  
5000 Hộ Linh Phù (Thượng Cấp) 2 Rương Thức Tỉnh Thạch 3 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Thạch
10000 Bảo Hạp Chu Thần (Khuyên) A 3 Kỳ Bảo Cường Hóa Phù 1 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Thạch
29/08
1 Bảo Hạp Ngự Sơ Thiên S 1 - - -
1000 Ngự Ngọc C 20 - -  
5000 Tuyệt Sức Phù 4 Rương Thức Tỉnh Ti 2 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Ti
10000 Bảo Hạp Thiên Vương/Ma Vương S 1 Rương Thức Tỉnh Ti 3 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Ti
30/08
1 Bảo Hạp Ngọc B ~ SR 3 - - -
1000 Sức Ngọc C 20 - -  
5000 Hộ Linh Phù (Thượng Cấp) 2 Rương Thức Tỉnh Thạch 3 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Thạch
10000 Bảo Hạp Chu Thần (Khuyên) A 3 Kỳ Bảo Cường Hóa Phù 1 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Thạch

 


 

NẠP-TIÊU Liên Tiếp 5 Ngày
Lựa chọn 1 Lựa chọn 2
Quà Số lượng Quà Số lượng
Mốc 1 KC 5 ngày
Sức Ngọc C 10    
Bảo Hạp Chu Ma (Nhẫn) A 1    
Mốc 5.000 5 ngày
Thời trang Bắc Cực S 1 Kỳ Bảo Cường Hóa Phù 2
Khuyên Thiên Ma S 1 Kỳ Bảo Phúc Vận Phù C 2
Mốc 10.000 5 ngày
Tuyệt Sức Phù 4
Hộp Tập Hồn
2
Nhẫn Thần Ma S 1

  Lựa chọn 1 Lựa chọn 2
TOP Quà Số lượng Quà Số lượng
1
Danh hiệu Ơn Nghĩa Sinh Thành (vĩnh viễn) 1 Danh hiệu Ơn Nghĩa Sinh Thành (vĩnh viễn) 1
Khuyên Thần Ma SR 1 Kỳ Bảo Cường Hóa Phù 5
Rương Tập Hồn 2 Kỳ Bảo Phúc Vận Phù A 3
Hộ Linh Phù (Thượng Cấp) 4 Kỳ Bảo Hộ Mệnh Phù 3
2
Danh hiệu Ơn Nghĩa Sinh Thành (hạn sử dụng: 15/10/2023) 1 Danh hiệu Ơn Nghĩa Sinh Thành (hạn sử dụng: 15/10/2023) 1
Nhẫn Thiên Ma SR 1 Kỳ Bảo Cường Hóa Phù 3
Rương Tập Hồn 1 Kỳ Bảo Phúc Vận Phù A 1
Hộ Linh Phù (Thượng Cấp) 2 Kỳ Bảo Hộ Mệnh Phù 1
3
Danh hiệu Ơn Nghĩa Sinh Thành (hạn sử dụng: 15/10/2023) 1 Danh hiệu Ơn Nghĩa Sinh Thành (hạn sử dụng: 15/10/2023) 1
Nhẫn Thiên Ma SR 1 Kỳ Bảo Cường Hóa Phù 1
Hộ Linh Phù (Thượng Cấp) 2 Kỳ Bảo Phúc Vận Phù B 2


Vật Phẩm Mô Tả
Danh hiệu Ơn Nghĩa Sinh Thành
(vĩnh viễn, thời hạn)
S.Thương V.Công Tối Thiểu 10%
S.Thương V.Công Tối Đa 10%
Tăng HP 5%
Né Tránh 6%
Tỉ Lệ Chí Mạng 8%
Thời trang Bắc Cực S S.Thương ATK Tối Thiểu 17%
S.Thương ATK Tối Đa 17%
Xuyên DEF 10%
Phản Đòn 10%
Hấp Huyết 5%
Rương Tập Hồn Khi mở sẽ tùy chọn nhận 1 trong 3 vật phẩm sau:
- Tập Hồn Thạch
- Tập Hồn Ti
- Tập Hồn Tinh
Hộp Tập Hồn Khi mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong 3 vật phẩm sau:
- Tập Hồn Thạch
- Tập Hồn Ti
- Tập Hồn Tinh
Rương Chỉ Thêu (Vĩnh viễn) Khi mở sẽ tùy chọn nhận 1 chỉ thêu vĩnh viễn:
- Bích Long Chỉ Thêu
- Xích Long Chỉ Thêu
- Bạch Long Chỉ Thêu
- Kim Long Chỉ Thêu
Hộp Chỉ Thêu (Vĩnh viễn) Khi mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 chỉ thêu vĩnh viễn:
- Bích Long Chỉ Thêu
- Xích Long Chỉ Thêu
- Bạch Long Chỉ Thêu
- Kim Long Chỉ Thêu
Hộ Linh Phù (Thượng Cấp) Bảo vệ trang bị +20 trở lên không rớt cấp khi cường hóa.
Kỳ Bảo Cường Hóa Phù Phù cường hóa Kỳ Bảo
Kỳ Bảo Hộ Mệnh Phù Bảo vệ Kỳ Bảo không rớt cấp khi cường hóa (Kỳ Bảo +20 không thể dùng).
Kỳ Bảo Phúc Vận Phù B Tăng 9% tỉ lệ cường hóa Kỳ Bảo
Kỳ Bảo Phúc Vận Phù A Tăng 12% tỉ lệ cường hóa Kỳ Bảo
Kỳ Bảo Phúc Vận Phù S Tăng 15% tỉ lệ cường hóa Kỳ Bảo
Tuyệt (Khí, Ngự, Sức) Hộ Phù Phù cường hóa với tỉ lệ 100% thành công 


Do trong game không thể hiển thị hết số dòng nên hiển thị thiếu, thực chất các trạng thái vẫn cộng lên nhân vật.

** Các thông tin cần lưu ý:

- Phải nạp và tiêu trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện mới tính là có tham gia.

- Hiệp Khách đạt mốc nạp/tiêu với quà tặng "Trang bị tự chọn" hãy nhắn tin về Fanpage hoặc CSKH Dzogame và xác thực tài khoản sau đó đưa thông tin trang bị mà mình chọn. 

- Đặc biệt Hiệp Khách sẽ được lựa chọn phần quà phù hợp cho mình và chỉ chọn duy nhất 1 phần quà.

- Sau khi có kết quả sự kiện Hiệp Khách đạt TOP nạp tiêu hay đạt được các mốc quà có nhiều mục chọn hãy gửi tin nhắn về Fanpage và xác thực tài khoản sau đó đưa thông tin phần quà mà mình chọn. 

- Chỉ tính tiêu vào mua vật phẩm trên cửa hàng, không tính làm mới thương nhân, mua các gói vàng hay hồng ngọc hoặc chi trả cho các vật phẩm ngoài cửa hàng.

- Nếu không cung cấp thông tin về phần quà tặng cũng như trang bị tự chọn BQT sẽ tự trao theo thứ tự đầu tiên của quà đó. 

- Không tính tiêu tại mục "Siêu Phúc Lợi" và "Quy Đổi" trên cửa hàng.

  

- Không tính số kim cương tồn đọng trước đó.

- Nạp/tiêu mốc quà nào sẽ chỉ nhận mốc quà đó - ví dụ: Nạp 5000 kim cương tiêu mốc 1000 kim cương thì chỉ nhận quà mốc 1000 kim cương.

- Không tính nạp/tiêu vượt mốc, ví dụ nạp/tiêu mốc 5000 kim cương sẽ không nhận quà của mốc 1000 kim cương.

- Một tài khoản chỉ tham gia một lần.

- Phần quà sẽ được trao khi có danh sách công bố kết quả.

- Khi các Đại Hiệp đã đọc đến đây thì đã cam kết là hiểu quy tắc sự kiện.

- Mọi khiếu nại liên hệ tại Fanpage.

- QUYẾT ĐỊNH CỦA BQT LÀ QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048