► Sự Kiện

Đua TOP Nhận Thưởng (28/03/2022)

3/25/2022 5:35 PM

 Thời gian

- Bắt đầu: 10:00 ngày 28/03/2022.

- Kết thúc: 09:59 ngày 03/04/2022.

 Đối tượng

- Nhân vật thuộc máy chủ Hổ Hạp Cốc.

 Nội dung

Thêm chút nhiệt cho các Hiệp Khách hành hiệp giang hồ, Hiệp Khách Mobile xin gửi đến các Hiệp Khách sự kiện Đua TOP Nhận Thưởng với phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Các Hiệp Khách chỉ cần chinh phục Bảng Xếp Hạng Cấp Độ là có thể nhận quà. Phần thưởng gồm:

TOP Giải Thưởng
1
- 1,000,000 Vàng
- 10,000 Tinh Phiến
- 50 Khí Ngọc C
- 50 Ngự Ngọc C
- 50 Sức Ngọc C
- 50 Dược HP (Đại)
- 50 Dược MP (Đại)
- 05 Bá Vương Hoàn 10%
- 05 Hộ Thể Hoàn 10%
- 05 Võ Công Hoàn 5%
- 05 Vô Phòng Hoàn 5%
- 03 Phúc Vận Phù B
- 05 Hộ Linh Phù
- 01 Thủy Tinh Khí Phù
- 01 Thủy Tinh Hộ Phù
- 01 Thủy Tinh Sức Phù
- 01 Chí Tôn Phù (7 ngày)
- 10 Sư Tử Hống
- 50 Dược HP (2 giây)
- 01 Danh Sắc Phẩm
- 05 Sinh Tử Phù
2
- 500,000 Vàng
- 5,000 Tinh Phiến
- 30 Khí Ngọc C
- 30 Ngự Ngọc C
- 30 Sức Ngọc C
- 03 Phúc Vận Phù B
- 02 Hộ Linh Phù
- 50 Dược HP (Đại)
- 50 Dược MP (Đại)
- 05 Vũ Khí Phù
- 05 Phòng Ngự Phù
- 05 Sức Phẩm Phù
- 01 Nhiệt Huyết Phù (7 ngày)
- 10 Sư Tử Hống
- 25 Dược HP (2 giây)
- 01 Danh Sắc Phẩm
- 05 Sinh Tử Phù
3
- 250,000 Vàng
- 2,000 Tinh Phiến
- 20 Khí Ngọc C
- 20 Ngự Ngọc C
- 20 Sức Ngọc C
- 50 Dược HP (đại)
- 50 Dược MP (đại)
- 05 Vũ Khí Phù
- 05 Phòng Ngự Phù
- 05 Sức Phẩm Phù
- 01 Nhiệt Huyết Phù (7 ngày)
- 10 Sư Tử Hống
- 01 Danh Sắc Phẩm
- 10 Dược EXP
4 ~ 5
- 150,000 Vàng 
- 1,000 Tinh Phiến
- 20 Khí Ngọc C
- 20 Ngự Ngọc C
- 20 Sức Ngọc C
- 50 Dược HP (Trung)
- 50 Dược MP (Trung)
- 10 Sư Tử Hống
- 01 Danh Sắc Phẩm
- 05 Dược EXP

Cách thức tham gia:

- TOP Level của các Hiệp Khách sẽ được quyết định theo Bảng Xếp Hạng Cấp Độ trong game.

- Trường hợp đồng cấp độ thì sẽ ưu tiên cho nhân vật có số lương EXP cao hơn ở thời điểm kiểm tra.

- Nếu kết quả có nhiều Hiệp Khách đồng cấp độ với nhau, thì sẽ ưu tiên thứ tự hiển thị trên bảng xếp hạng.

- Kết quả sự kiện sẽ được tổng kết vào lúc 10:00 ngày 03/04/2022.

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

- Tổng kết và báo danh nhận thưởng sẽ được thông báo trên fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame.

Nếu có thắc mắc / góp ý về nội dung sự kiện, Hiệp Khách vui lòng liên hệ fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp chi tiết.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048