► Sự Kiện

Giang Hồ Lệnh 27/07/2023

8/1/2023 11:29 AM

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 27/07/2023

- Kết thúc: 07:00 ngày 24/08/2023.

 Giới Thiệu

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Hiệp Khách hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu sẽ được điểm Giang Hồ Lệnh để đổi các phần quà hấp dẫn theo từng cấp.

 Giao Diện

- Ở giao diện nhân vật  >> chọn mục Giang Hồ Lệnh.

 

 Hướng Dẫn

- Khi hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu sẽ được điểm Giang Hồ Lệnh để lên Cấp và nhận quà ở mục Phần Thưởng.

 Gói vật phẩm hỗ trợ

- Trong DzoShop có mở bán những vật phẩm hỗ trợ Hiệp Khách tham gia sự kiện Giang Hồ Lệnh.

Vật phẩm Công dụng


Điểm Giang Hồ Lệnh

Nhận được điểm Giang Hồ Lệnh

Gói Thanh Huy

Kích hoạt phần thưởng "Cao cấp" trong Giang Hồ Lệnh

Gói Xích Huy


- 1000 điểm Giang Hồ Lệnh
- Nhận 150% điểm Giang Hồ Lệnh nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ
- Thời trang

[NHIỆT] Rùa Mùa Xuân (Bậc A)