► Sự Kiện

Làm Cách Nào Để Sở Hữu Ngoại Trang Dạ Ảnh Đặc Vụ S

3/16/2023 11:12 AM

Ngoại trang Dạ Ảnh Đặc Vụ S Có thể sở hữu ngay khi tham gia thử sức tại vòng quay chuột ù được làm mới từ 16/03 ~ 23/03. Chi tiết về trạng thái ngoại trang xem ngay tại bài viết này.

>>>> Thử sức quay ngay tại: hkm.dzogame.vn/vong-quay

Thông Tin Các Vật Phẩm Có Trong Vòng Quay Chuột Ù

TÊN VẬT PHẨM TRẠNG THÁI SỐ LƯỢNG
5 Mảnh Hộ Linh Phù Nguyên liệu chế tạo Hộ Linh Phù. 5
3 Bá Vương Hoàn 10% Tăng 10% ATK (60 phút). 3
3 Hộ Thể Hoàn 10% Tăng 10% DEF (60 phút). 3
2 Phúc Vận Phù B Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 2
4 Bảo Hạp Linh Thể Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Linh Thể Xí Nga.
- Linh Thể Minh Thử.
- Linh Thể Hùng Miêu.
- Linh Thể Thần Điêu.
- Linh Thể Lam Lang.
- Linh Thể Vân Báo.
- Linh Thể Hắc Báo.
- Linh Thể Tuyết Báo
4
3 Lam Tinh Thạch Dùng để tăng bậc phòng cụ. 3
3 Tử Tinh Thạch Dùng để tăng bậc trang sức. 3
4 Hộ Linh Phù Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 4
3 Thời Trang Phù Dùng để cường hóa thời trang (Thời trang +20 không thể dùng). 3
2 Phúc Vận Phù A Tăng 12% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 2
Kỳ Bảo Hộ Mệnh Phù Phù cường hóa Kỳ Bảo. 1
3 Bảo Hạp Ngọc B~SR Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
3
2 Hộp Thức Tỉnh Ti Khi mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong 6 vật phẩm sau:
- Thức Tỉnh Ti (Hồng)
- Thức Tỉnh Ti (Cam)
- Thức Tỉnh Ti (Hoàng)
- Thức Tỉnh Ti (Lam)
- Thức Tỉnh Ti (Lục)
- Thức Tỉnh Ti (Tử)
2
Bích Long Chỉ Thêu (Vĩnh viễn) Khảm vào thời trang. Tăng lực chiến 1500
- DEF 10%
- Tăng EXP 20%
- Tất cả khí công +1 cấp
1
Xích Long Chỉ Thêu (Vĩnh viễn) Khảm vào thời trang. Tăng lực chiến 1500
- Tăng S.Thương ATK 10%
- Tăng EXP 20%
- Tất cả khí công +1 cấp
1
Thời trang Dạ Ảnh Đặc Vụ S Thời trang bậc S 1


 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048