► Sự Kiện

LINH THỂ HỘI TỤ 04/05 ~ 18/05

5/4/2023 9:39 AM

Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 04/05/2023

- Kết thúc: ngày 18/05/2023

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Hiệp Khách có thể dùng các mảnh Linh Thể Thú cưng/Thú cưỡi theo yêu cầu để đổi các Linh Thể Thú cưng/Thú cưỡi khác.

Số lượt đổi Nguyên liệu 1 Số lượng Nguyên liệu 2 Số lượng Quà đổi Số lượng
1 Linh Thể Xí Nga 5 Linh Thể Minh Thử 5 Linh Thể Thần Điêu 5
1 Linh Thể Hùng Miêu 5 Linh Thể Thần Điêu 5 Linh Thể Thương Ưng 5
1 Linh Thể Miêu Ưng 5 Linh Thể Thương Ưng 5 Linh Thể Hắc Tinh 5
1 Linh Thể Hùng Miêu 10 Linh Thể Thần Điêu 10 Linh Thể Thương Ưng 5
1 Linh Thể Miêu Ưng 10 Linh Thể Thương Ưng 10 Linh Thể Hắc Tinh 5
1 Linh Thể Lam Lang 5 Linh Thể Vân Báo 5 Linh Thể Tuyết Báo 5
1 Linh Thể Hắc Báo 5 Linh Thể Tuyết Báo 5 Linh Thể Bạch Hổ 5
1 Linh Thể Bá Thiên Hổ 5 Linh Thể Bạch Hổ 5 Linh Thể Hoàng Minh Sư 5
1 Linh Thể Hắc Báo 10 Linh Thể Tuyết Báo 10 Linh Thể Bạch Hổ 5
1 Linh Thể Bá Thiên Hổ 10 Linh Thể Bạch Hổ 10 Linh Thể Hoàng Minh Sư 5

Hướng dẫn

 Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Sự kiện

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay qua tin nhắn tại Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048