► Sự Kiện

Mèo Tà Đạo Boxing 10/11/2022

11/9/2022 5:01 PM

 Thời gian

- Sự kiện sẽ diễn ra 3 cho các máy chủ như sau:

. 12/11/2022 - Cụm máy chủ S1-S5

. 13/11/2022 - Liễu Chính Quan S6

. 19/11/2022 - Liễu Thiện Phủ S7

. 20/11/2022 - Yến Phi Gia S8

- Khung giờ bắt đầu: 20:00 

- Khung giờ kết thúc: 20:30 

 Nội dung

Mèo Tà Đạo sẽ hóa thân vào trong Hiệp Khách mobile để chinh chiến với các Hiệp Khách tại bản đồ Bắc Hải vị trí bãi quái Ngân Vĩ Hồ, vào đúng khung giờ trên Mèo sẽ xuất hiện và chinh chiến với các Hiệp Khách cho đến khi trắng khung HP thì thôi.

Lưu ý với sự kiện mới này bắt buộc các Đại Hiệp và cả Mèo sẽ không cầm trên tay vũ khí mà phải gỡ vũ khí ra, tiếp đó sẽ dùng bộ thiết lập không có skill võ công.

 

( ảnh bộ skill trống )