► Sự Kiện

Noel Giảm Giá Siêu Êm

12/22/2022 8:13 PM

 Thời gian

- Bắt đầu: 00:00 ngày 23/12/2022.

- Kết thúc: 23:59 ngày 25/12/2022.

 Nội dung

NOEL đầu tiên với giảm giá 50% cực khủng, cơ hội sở hữu các trang bị TỰ CHỌN bậc 8 cấp S và cấp A, ngoài ra có 2 vật phẩm mới đó là bộ " KẾT BĂNG SR ", thêm đó là các mốc quà tự chọn để cho các Đại Hiệp thoải mái săn quà nhaaa.

 Đặc Biệt

- Cơ hội sở hữu bộ trang bị mới KẾT BĂNG SR và các vật phẩm giới hạn cho tính năng kỳ bảo.