► Sự Kiện

QUÀ NẠP DZOVI NGÀY 29/07 - 02/08/2023

7/28/2023 5:28 PM

Sự kiện Quà Nạp DzoVi đã bắt đầu. Nắm bắt cơ hội nhận ngay các vật phẩm, tài nguyên giúp nhân vật trải nghiệm trong Hiệp Khách Mobile mạnh mẽ hơn nha các vị anh hùng!
 
Thời gian sự kiện:
 - Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 00:00 ngày 29/07/2023 đến 23:59 ngày 02/08/2023
 - Thời gian tổng kết sự kiện (dự kiến): 03/08 - 04/08.
 - Thời gian cập nhật "Lựa Chọn Quà" từ các Hiệp Khách: 04/08 - 06/08.
 - Thời gian phát quà (dự kiến): 07/08.
 
Cách chơi:
 - Hiệp Khách mỗi 1 lần nạp 480 KC, Hiệp Khách sẽ được nhận gói quà tương đương lần lượt: [I], [II], [III].
 - Ví dụ: Hiệp Khách nạp 480 KC lần đầu tiên trong ngày thì Hiệp Khách sẽ nhận được mốc quà "480 KC lần 1 [I]". Nạp 480 KC lần thứ 2 trong ngày sẽ nhận được 2 mốc quà: "480 KC lần 1 [I]" và "480 KC lần 1 [II]".
 - Sau thời gian sự kiện, BQT sẽ tiến hành tổng hợp danh sách đủ điều kiện và tiến hành phát quà thủ công.

I. Nạp Tuần Hoàn Mỗi Ngày


Ngày
Yêu cầu nạp mốc
Thưởng
Ghi chú
Lựa chọn 1 Số lượng Lựa chọn 2 Số lượng
Ngày 29/07
480 KC lượt 1 [I] Phúc Vận Phù A 1    
Nạp đủ 3 lượt sẽ đặt lại mốc quà (mốc nạp từ đầu).
Tuần hoàn 10 lần.
480 KC lượt 2 [II] Sức Ngọc B 10    
480 KC lượt 3 [III] Bảo Hạp Chu Ma (Khuyên) A 1 Rương Thức Tỉnh Thạch 3
Ngày 30/07
480 KC lượt 1 [I] Lam Tinh Thạch 5    
480 KC lượt 2 [II] Vũ Khí Phù 10 Phòng Ngự Phù 10
480 KC lượt 3 [III] Hộ Linh Phù 5 Phúc Vận Phù S 1
Ngày 31/07
480 KC lượt 1 [I] Bảo Hạp Ngọc B~SR 3    
480 KC lượt 2 [II] Phúc Vận Phù A 2 Sức Ngọc B 10
480 KC lượt 3 [III] Bảo Hạp Chu Thần (Nhẫn) A 1 Rương Thức Tỉnh Ti 3
Ngày 01/08
480 KC lượt 1 [I] Tử Tinh Thạch 5    
480 KC lượt 2 [II] Bảo Hạp Hỏa Huyết SR 1 Bảo Hạp Khí Sơ Thiên SR 1
480 KC lượt 3 [III] Bảo Hạp Chu Ma (Khuyên) A 1 Rương Thủy Tinh 3
Ngày 02/08
480 KC lượt 1 [I] Hồng Tinh Thạch 5    
480 KC lượt 2 [II] Sức Phẩm Phù 10 Bảo Hạp Khí Sơ Thiên SR 1
480 KC lượt 3 [III] Bảo Hạp Chu Thần (Nhẫn) A 1 Phúc Vận Phù S 1
 
II. Nạp Tiêu Liên Tiếp
 
 
Nạp Tiêu
Liên Tiếp
Lựa chọn 1 Lựa chọn 2
Quà Số lượng Quà Số lượng
Mốc 1 KC, 5 ngày Bảo Hạp Hỏa Huyết SR 1 Bảo Hạp Khí Sơ Thiên S 1
Mốc 480 KC, 5 ngày Thời trang Hắc Thiên Thần (Tím) S 1 Thời trang Hắc Thiên Thần (Tím) S 1
Mốc 1440 KC, 5 ngày
Tuyệt Sức Phù 5
Hộp Tập Hồn
1
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10
Mốc 14400 KC, 5 ngày
Bảo Hạp Thiên Vương/Ma Vương S 2
Rương Tập Hồn
2
Nhẫn Thần Ma SR 1
 
 
 
** Các thông tin cần lưu ý:


-  Hỗ trợ nạp tiêu bù trong thời gian diễn ra sự kiện (không tính thời gian tổng kết và thời gian phát quà).

 -  Hỗ trợ chỉ áp dụng Nạp Tiêu Liên Tiếp. 

 - Phải nạp và tiêu trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện mới tính là có tham gia.

- Hiệp Khách đạt mốc nạp/tiêu với quà tặng "Trang bị tự chọn" hãy nhắn tin về Fanpage hoặc CSKH Dzogame và xác thực tài khoản sau đó đưa thông tin trang bị mà mình chọn. 

- Đặc biệt Hiệp Khách sẽ được lựa chọn phần quà phù hợp cho mình và chỉ chọn duy nhất 1 phần quà.

- Sau khi có kết quả sự kiện Hiệp Khách đạt TOP nạp tiêu hay đạt được các mốc quà có nhiều mục chọn hãy gửi tin nhắn về Fanpage và xác thực tài khoản sau đó đưa thông tin phần quà mà mình chọn. 

- Chỉ tính tiêu vào mua vật phẩm trên cửa hàng, không tính làm mới thương nhân, mua các gói vàng hay hồng ngọc hoặc chi trả cho các vật phẩm ngoài cửa hàng.

- Nếu không cung cấp thông tin về phần quà tặng cũng như trang bị tự chọn BQT sẽ tự trao theo thứ tự đầu tiên của quà đó. 

- Không tính tiêu tại mục "Siêu Phúc Lợi" và "Quy Đổi" trên cửa hàng.

  

- Không tính số kim cương tồn đọng trước đó.

- Nạp/tiêu mốc quà nào sẽ chỉ nhận mốc quà đó - ví dụ: Nạp 5000 kim cương tiêu mốc 1000 kim cương thì chỉ nhận quà mốc 1000 kim cương.

- Không tính nạp/tiêu vượt mốc, ví dụ nạp/tiêu mốc 5000 kim cương sẽ không nhận quà của mốc 1000 kim cương.

- Một tài khoản chỉ tham gia một lần.

- Phần quà sẽ được trao khi có danh sách công bố kết quả.

- Khi các Đại Hiệp đã đọc đến đây thì đã cam kết là hiểu quy tắc sự kiện.

- Mọi khiếu nại liên hệ tại Fanpage.

- QUYẾT ĐỊNH CỦA BQT LÀ QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG.

 

Hướng dẫn nạp trên DzoVi:

 - Bước 1: Nạp DzoDong/DzoCoin thông qua https://vi.dzogame.vn/nap-tien (yêu cầu đăng nhập).
 - Bước 2: Chọn game và thông tin, sử dụng DzoDong/DzoCoin mua gói Kim Cương phù hợp với yêu cầu sự kiện thông qua https://vi.dzogame.vn/nap-tien-game
 
 

 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048