► Sự Kiện

Quà Tặng Bonus 28/04/2022

4/28/2022 11:19 AM

 

 Thời gian

- Bắt đầu: 10:00 ngày 28/04/2022.

- Kết thúc: 08:30 ngày 04/05/2022.

 Giới Thiệu

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Hiệp Khách nạp các mốc Kim Cương nhất định theo yêu cầu sự kiện sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn theo từng mốc.

 Giao Diện

- Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Sự Kiện.

 Hướng Dẫn

+ Nạp Mốc Bất Kỳ 1&2: 10 Linh Thể Tuyết Báo & 10 Linh Thể Minh Thử & Bảo Hạp Khí Sơ Phụng S.

+ Nạp 80 Kim Cương: 01 Vũ Khí Phù & 10 Sức Ngọc D.

+ Nạp 320 Kim Cương: 01 Phúc Vận Phù C & 05 Sức Ngọc C.

+ Nạp 800 Kim Cương: 02 Hộ Linh Phù & 05 Sức Ngọc C.

+ Nạp 1740 Kim Cương: 03 Hộ Linh Phù & 10 Sức Ngọc C.

+ Nạp 4240 Kim Cương: Vé Luyện Tập (7 ngày) & 30 Sức Ngọc C.

+ Nạp 9240 Kim Cương: 10 Tử Tinh Thạch & Nhẫn Thiên Kim B.

+ Nạp 15.000 Kim Cương: 10 Sức Ngọc B & Nhẫn Thiên Kim B.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

 Thời gian

- Bắt đầu: 15:00 ngày 07/04/2022.

- Kết thúc: 07:00 ngày 21/04/2022.

 Giới Thiệu

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Hiệp Khách nạp các mốc Kim Cương nhất định theo yêu cầu sự kiện sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn theo từng mốc.

 Giao Diện

- Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Sự Kiện.

 Hướng Dẫn

+ Nạp Mốc Bất Kỳ 1&2: 10 Linh Thể Tuyết Báo & 10 Linh Thể Minh Thử & Bảo Hạp Khí Sơ Phụng S.

+ Nạp 1.500 Kim Cương: Bảo Hạp Ngọc B~SR & 60 Hồng Ngọc.

+ Nạp 3.000 Kim Cương: Thần Dược HP (2 giây) & 120 Hồng Ngọc.

+ Nạp 6.000 Kim Cương: 01 Hộ Linh Phù & 240 Hồng Ngọc.

+ Nạp 9.000 Kim Cương: 03 Phúc Vận Phù B & 360 Hồng Ngọc.

+ Nạp 15.000 Kim Cương: 20 Vũ Khí Phù & 600 Hồng Ngọc.

+ Nạp 30.000 Kim Cương: 04 Thủy Tinh Hộ Phù & 1.200 Hồng Ngọc.

+ Nạp 60.000 Kim Cương: 06 Thủy Tinh Khí Phù & 2.400 Hồng Ngọc.

+ Nạp 90.000 Kim Cương: 08 Thủy Tinh Sức Phù & 3.600 Hồng Ngọc.

+ Nạp 120.000 Kim Cương: Bảo Hạp Chu Ma (Dây Chuyền) S & 4.800 Hồng Ngọc.

+ Nạp 200.000 Kim Cương: Bảo Hạp Chu Ma (Khuyên) S & 8.000 Hồng Ngọc.

+ Nạp 300.000 Kim Cương: Bảo Hạp Chu Ma (Nhẫn) S & 12.000 Hồng Ngọc.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048