► Sự Kiện

Quà Tặng Bonus (Tiêu) 26/05/2022

5/25/2022 4:33 PM

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 26/05/2022.

- Kết thúc: 23:59 ngày 01/06/2022.

 Giới Thiệu

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Hiệp Khách tiêu các mốc Kim Cương nhất định theo yêu cầu sự kiện sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn theo từng mốc.

 Giao Diện

- Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Sự Kiện.

 

 Hướng Dẫn
 

Mốc Tiêu Phần Quà
Thêm 100 Kim Cương (Mốc 100) 10 Sức Ngọc D
Thêm 400 Kim Cương (Mốc 500) 10.000 Vàng
01 Phúc Vận Phù D
Thêm 500 Kim Cương (Mốc 1000) 02 Sức Phẩm Phù
Thêm 1.000 Kim Cương (Mốc 2.000) 01 Vé Luyện Tập (1 ngày)
01 Hộ Linh Phù
Thêm 3.000 Kim Cương (Mốc 5.000) 03 Hộ Linh Phù
06 Sức Phẩm Phù
Thêm 5.000 Kim Cương (Mốc 10.000) 05 Linh Thể Bá Thiên Hổ
05 Linh Thể Thương Ưng
Thêm 5.000 Kim Cương (Mốc 15.000) 05 Bảo Hạp Chu Ma (Yêu Bài) A
Thêm 10.000 Kim Cương (Mốc 25.000) 10 Hồng Tinh Thạch
10 Lam Tinh Thạch
Thêm 10.000 Kim Cương (Mốc 35.000) 03 Thời Trang Phù
10 Dược Thủy (Tốc Độ Đánh)
Thêm 15.000 Kim Cương (Mốc 50.000) Thời trang Thiện Đức Vương
05 Phúc Vận Phù A
Thêm 20.000 Kim Cương (Mốc 70.000) 05 Bảo Hạp Ngọc B~SR
03 Hộ Linh Phù
Thêm 30.000 Kim Cương (Mốc 100.000) 15 Khí Ngọc B
05 Hộ Linh Phù
Thêm 50.000 Kim Cương (Mốc 150.000) 02 Phúc Vận Phù S
10 Hộ Linh Phù

Kim Cương tiêu vào sẽ được tính cộng dồn cho các Hiệp Khách trong sự kiện này.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048