► Sự Kiện

QUÀ TẶNG NẠP-TIÊU 04/05 ~ 10/05

5/4/2023 10:17 AM

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 04/05/2023

- Kết thúc: ngày 10/05/2023

 1. QUÀ TẶNG BONUS NẠP

Tham gia nạp đạt mốc yêu cầu để nhận thêm bộ quà hỗ trợ từ BQT.

Mốc VND Quà 1 Số lượng Quà 2 Số lượng
Bất kỳ 1 Bất kỳ 1 Khí Ngọc C 5 Ngự Ngọc C 5
Bất kỳ 2 20,000 Bảo Hạp Phục Sơ Phụng A~S 1 Bảo Hạp Hỏa Chu C~A 2
300 60,000 Sức Ngọc C 10 Hồng Ngọc 150
500 100,000 Tinh Phiến 2500 Vàng 50,000
1,000 200,000 Nhiệt Huyết Thạch B 3 Hồng Ngọc 250
2,000 400,000 Vũ Khí Phù 10 Vàng 150,000
5,000 1,000,000 Sức Phẩm Phù 10 Hồng Ngọc 400
10,000 2,000,000 Bảo Hạp Thiên Vương/Ma Vương S 1 Vàng 250,000
20,000 4,000,000 Phúc Vận Phù S 3 Sức Ngọc B 20
50,000 10,000,000 Hộ Linh Phù (Thượng Cấp) 3 Nhiệt Huyết Thạch B 10
100,000 20,000,000 Bảo Hạp Thiên Vương/Ma Vương S 1 Nhiệt Huyết Thạch B 20
200,000 40,000,000 Bạch Long Chỉ Thêu 1 Nhiệt Huyết Thạch A 10
 

 2. QUÀ TẶNG TIÊU KIM CƯƠNG

Mốc VND Quà 1 Số lượng Quà 2 Số lượng
100 20,000 Khí Ngọc C 5 Vàng 20,000
500 100,000 Khí Ngọc C 10 Vàng 50,000
1,000 200,000 Ngự Ngọc C 5 Vàng 70,000
2,000 400,000 Ngự Ngọc C 10 Vàng 100,000
5,000 1,000,000 Sức Ngọc C 5 Vàng 150,000
10,000 2,000,000 Sức Ngọc C 10 Vàng 200,000
20,000 4,000,000 Vũ Khí Phù 10 Hồng Tinh Thạch 5
50,000 10,000,000 Phòng Ngự Phù 10 Lam Tinh Thạch 5
100,000 20,000,000 Thủy Tinh Hộ Phù 5 Phúc Vận Phù B 5
150,000 30,000,000 Thủy Tinh Khí Phù 5 Phúc Vận Phù A 3
200,000 40,000,000 Thủy Tinh Hộ Phù 5 Hộ Linh Phù (Thượng cấp) 3
300,000 60,000,000 Bảo Hạp Thiên Vương/Ma Vương S 2 Hộ Linh Phù (Thượng cấp) 5

 3. QUÀ TẶNG TIÊU HỒNG NGỌC

Mốc
(Hồng Ngọc)
Quà 1 Số lượng Quà 2 Số lượng
300 Vàng 20000   50
500 Tinh Phiến 750   50
1,000 Ngự Ngọc D 20   100
3,000 Phúc Vận Phù C 1   150
5,000 Sức Ngọc C 10   150
10,000 Hộ Linh Phù 1   200
30,000 Phúc Vận Phù B 2   300
50,000 Hồng Tinh Thạch 5 Lam Tinh Thạch 5
100,000 Tử Tinh Thạch 5 Hộ Linh Phù 3
200,000 Phúc Vận Phù A 3 Phúc Vận Phù B 5
 
 
BQT chúc tất cả hiệp khách tham chiến game vui vẻ.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ qua tin nhắn tại Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048