► Sự Kiện

Sale Khủng 16/11/2022

11/15/2022 4:01 PM

 Thời gian

- Bắt đầu: 00:00 ngày 16/11/2022.

- Kết thúc: 23:59 ngày 16/11/2022.

 Nội dung

Nap tiêu nhẹ nhàng nhận quà nặng tay, chỉ với 6001 kim cương các Đại Hiệp sẽ nhận ngay trang phục, hạp trang bị cấp S.

 Đặc Biệt

- Khi nạp và tiêu đủ 6001 kim cương các Đại Hiệp sẽ nhận quà như sau :

 

 Flash Sale