► Sự Kiện

Sự Kiện Đặc Biệt 16/06/2022

6/15/2022 4:53 PM

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 16/06/2022.

- Kết thúc: 08:00 ngày 30/06/2022.

 Giới Thiệu

Danh Hiệu (Cứu Hộ)Sử dụng để nhận danh hiệu Cứu Hộ Đến Đây!

Sau khi sử dụng sẽ nhận được các hiệu ứng như sau:

- Tăng 10% HP.

- Tăng 5% Phòng Thủ Võ Công.

- Tăng 10% Phòng Thủ Chí Mạng.

- Tăng 5% Giảm Sát Thương (PVP).

Danh Hiệu (Cứu Hộ) nhận được ngẫu nhiên khi mở Bảo Hạp Đội Cứu Hộ.>> chi tiết xem tại đây<<

Danh Hiệu (Lãng Nhân)Sử dụng để nhận danh hiệu Phi Thiên Ngự Kiếm.

Sau khi sử dụng sẽ nhận được các hiệu ứng như sau:

- Tăng 10% HP.

- Tăng 10% DEF.

- Tăng 5% Chính Xác.

- Tăng 6% Sát Thương Chí Mạng.

Danh Hiệu (Lãng Nhân) nhận được ngẫu nhiên khi mở Bảo Hạp Lãng Khách.>> chi tiết xem tại đây<<

 Sự Kiện Đặc Biệt

Mục Sự Kiện >> Sự Kiện Đặc Biệt: Khi Hiệp Khách thu thập được các Danh Hiệu tương ứng theo yêu cầu của sự kiện thì sẽ đổi được vật phẩm Rương Thiên Ma S:

- Yêu cầu của sự kiện: Thu thập 02 Danh Hiệu (Cứu Hộ) + 02 Danh Hiệu (Lãng Nhân): đổi được 02 Rương Thiên Ma S.

Ghi chú: Khi mở Rương Thiên Ma S sẽ được tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau:

 Bộ Sưu Tập Thời Trang Đặc Biệt

Bộ Sưu Tập Đội Cứu Hộ:

- Khi thăng cấp tối đa của Bộ Sưu Tập Đội Cứu Hộ sẽ nhận được các hiệu ứng như sau:

+ Tăng 10% Sát Thương ATK Tối Thiểu.

Tăng 10% Sát Thương ATK Tối Đa.

+ Tăng 5% Chính Xác.

+ Tăng 5% Tỉ Lệ Chí Mang.

+ Tăng 3% Sát Thương Chí Mạng.

Bộ Sưu Tập Lãng Nhân Kiếm Khách:

- Khi thăng cấp tối đa của Bộ Sưu Tập Lãng Nhân Kiếm Khách sẽ nhận được các hiệu ứng như sau:

+ Tăng 5% Sát Thương Võ Công Tối Thiểu.

Tăng 5% Sát Thương Võ Công Tối Đa.

+ Tăng 10% Sát Thương ATK Tối Thiểu.

Tăng 10% Sát Thương ATK Tối Đa.

+ Tăng 3% Phản Đòn.

+ Tăng 5% Sát Thương Chí Mang.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048