► Sự Kiện

SỰ KIỆN THU THẬP THẤT TỊCH!

8/10/2023 5:30 PM

Thong thời gian sự kiện từ 10/08 ~ 16/08 khi thu thập đủ các tài nguyên yêu cầu, Hiệp Khách có thể đổi ngay phần quà đầy giá trị.

Bảng Quy Đổi Từ Nguyên Liệu

( Chọn MENU > SỰ KIỆN > SỰ KIỆN THU THẬP )

Số lượt đổi Nguyên liệu 1 Số lượng Nguyên liệu 2 Số lượng Quà đổi Số lượng
1 Đậu Đỏ 100 Đường 100 Chè Đậu Đỏ 100
1 Đậu Đỏ 200 Đường 200 Chè Đậu Đỏ 100
1 Đậu Đỏ 400 Đường 400 Chè Đậu Đỏ 100
1 Đậu Đỏ 700 Đường 700 Chè Đậu Đỏ 100
1 Đậu Đỏ 1000 Đường 1000 Chè Đậu Đỏ 150
1 Đậu Đỏ 1500 Đường 1500 Chè Đậu Đỏ 150
1 Đậu Đỏ 2000 Đường 2000 Chè Đậu Đỏ 150
1 Đậu Đỏ 3000 Đường 3000 Chè Đậu Đỏ 150
1 Đậu Đỏ 4500 Đường 4500 Chè Đậu Đỏ 200
1 Đậu Đỏ 6000 Đường 6000 Chè Đậu Đỏ 250

Nguồn thu thập tài nguyên:

1. Sự kiện Tiêu Nhiều Nhận Nhiều (10/08 - 16/08)

2. Sự kiện Quà Tặng Bonus Tiêu Kim Cương (10/08 - 16/08)

3. Bảo trì ngày 10/08 BQT gửi tặng 200 Chè Đậu Đỏ!

Giới hạn đổi (Cửa Hàng) Vật Phẩm Đổi Số lượng Số lượng vật phẩm cần đổi
2 Hồng Ngọc 500 200
2 Thời Trang Phù 1 50
2 Bảo Hạp Khí Sơ Phụng A 1 100
2 Bảo Hạp Ủng Sơ Phụng A 1 100
2 Bảo Hạp Phục Sơ Phụng A 1 100
2 Bảo Hạp Hộ Sơ Phụng A 1 100
4 Vàng 100000 50
5 Khí Ngọc C 5 100
5 Ngự Ngọc C 5 100
5 Sức Ngọc C 5 100
2 Bảo Hạp Ngọc C~SR (PVP) 2 150
1 Bảo Hạp Chu Ma Nhẫn B 1 300
1 Bảo Hạp Chu Ma Dây Chuyền B 1 300
1 Bảo Hạp Thiên Thần/Thiên Ma A 1 2000
Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048