► Sự Kiện

THU THẬP DÃ NGOẠI (18/05 - 01/06)

5/18/2023 10:31 AM

Thong thời gian sự kiện khi thu thập đủ các tài nguyên yêu cầu, Hiệp Khách có thể đổi ngay phần quà đầy giá trị.

Bảng Quy Đổi Từ Nguyên Liệu

( Chọn MENU > SỰ KIỆN > SỰ KIỆN THU THẬP )

Số lượt đổi Nguyên liệu 1 Số lượng Nguyên liệu 2 Số lượng Quà đổi Số lượng
1 Bánh sandwich 200 Giỏ đồ dã ngoại 100 Bữa trưa 100
1 Bánh sandwich 1000 Giỏ đồ dã ngoại 200 Bữa trưa 100
1 Bánh sandwich 2000 Giỏ đồ dã ngoại 400 Bữa trưa 100
1 Bánh sandwich 4000 Giỏ đồ dã ngoại 800 Bữa trưa 100
1 Bánh sandwich 6000 Giỏ đồ dã ngoại 1,500 Bữa trưa 200
1 Bữa trưa 100 Nệm dã ngoại 100 Bộ dã ngoại 100
1 Bữa trưa 200 Nệm dã ngoại 150 Bộ dã ngoại 100
1 Bữa trưa 300 Nệm dã ngoại 300 Bộ dã ngoại 100
1 Bữa trưa 400 Nệm dã ngoại 400 Bộ dã ngoại 100
1 Bữa trưa 600 Nệm dã ngoại 500 Bộ dã ngoại 200
1 Bộ dã ngoại 100 Bài tập hè 100 Nhật ký dã ngoại 100
1 Bộ dã ngoại 200 Bài tập hè 150 Nhật ký dã ngoại 150
1 Bộ dã ngoại 300 Bài tập hè 300 Nhật ký dã ngoại 300
1 Bộ dã ngoại 400 Bài tập hè 400 Nhật ký dã ngoại 400
1 Bộ dã ngoại 600 Bài tập hè 500 Nhật ký dã ngoại 500

Nguồn thu thập tài nguyên:

1. Nệm Dã Ngoại > thu thập từ Tranh Tài 1vs!

2. Bài Tập Hè > thu thập từ Thợ Săn Quái Vật

3. Nhất Ký Dã Ngoại > thu thập từ Tiêu Kim Cương | Tiêu Hồng Ngọc

Giới hạn đổi
(Cửa Hàng)
Vật Phẩm Đổi Số lượng
2 Hồng Ngọc 500
2 Thời Trang Phù 1
2 Bảo Hạp Khí Sơ Phụng A 1
2 Bảo Hạp Ủng Sơ Phụng A 1
2 Bảo Hạp Phục Sơ Phụng A 1
2 Bảo Hạp Hộ Sơ Phụng A 1
4 Vàng 100000
5 Khí Ngọc C 5
5 Ngự Ngọc C 5
5 Sức Ngọc C 5
2 Bảo Hạp Ngọc C~SR (PVP) 5
1 Bảo Hạp Chu Ma Nhẫn B 1
1 Bảo Hạp Chu Ma Khuyên B 1
1 Bảo Hạp Thiên Thần/Thiên Ma A 1

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048