► Sự Kiện

THU THẬP KIM SÁCH ĐỔI QUÀ 06/04 ~ 19/04/2023

4/6/2023 12:17 PM

Thong thời gian sự kiện khi thu thập đủ các tài nguyên yêu cầu, Hiệp Khách có thể đổi ngay phần quà đầy giá trị.

Cửa Hàng Sự Kiện

( Chọn CỬA HÀNG > ĐỔI THƯỞNG > SỰ KIỆN)

Giới hạn đổi (Cửa Hàng) Vật Phẩm Có Thể Quy Đổi Số Lượng Số Lượng Vật Phẩm Cần Để Đổi
2 Hồng Ngọc 500 200
2 Thời Trang Phù 1 50
2 Bảo Hạp Khí Sơ Phụng A 1 100
2 Bảo Hạp Ủng Sơ Phụng A 1 100
2 Bảo Hạp Phục Sơ Phụng A 1 100
2 Bảo Hạp Hộ Sơ Phụng A 1 100
4 Vàng 100000 50
5 Khí Ngọc C 5 100
5 Ngự Ngọc C 5 100
5 Sức Ngọc C 5 100
2 Bảo Hạp Ngọc C~SR (PVP) 5 150
1 Bảo Hạp Chu Ma Nhẫn B 1 300
1 Bảo Hạp Chu Ma Khuyên B 1 300
1 Bảo Hạp Thiên Thần/Thiên Ma A 1 2000

Bảng Quy Đổi Từ Nguyên Liệu

( Chọn MENU > SỰ KIỆN > SỰ KIỆN THU THẬP )

Số lượt đổi Nguyên liệu 1 Số lượng Nguyên liệu 2 Số lượng Quà đổi Số lượng
1 Diệp Tử 200 Quý Mộc 100 Thuần Chỉ 100
1 Diệp Tử 1000 Quý Mộc 200 Thuần Chỉ 100
1 Diệp Tử 2000 Quý Mộc 400 Thuần Chỉ 100
1 Diệp Tử 4000 Quý Mộc 800 Thuần Chỉ 100
1 Diệp Tử 6000 Quý Mộc 1,500 Thuần Chỉ 200
1 Thuần Chỉ 100 Tiểu Thừng 100 Nan Sách 100
1 Thuần Chỉ 200 Tiểu Thừng 150 Nan Sách 100
1 Thuần Chỉ 300 Tiểu Thừng 300 Nan Sách 100
1 Thuần Chỉ 400 Tiểu Thừng 400 Nan Sách 100
1 Thuần Chỉ 600 Tiểu Thừng 500 Nan Sách 200
1 Nan Sách 100 Bì Cách 100 Cổ Sách 100
1 Nan Sách 200 Bì Cách 150 Cổ Sách 100
1 Nan Sách 300 Bì Cách 300 Cổ Sách 100
1 Nan Sách 400 Bì Cách 400 Cổ Sách 100
1 Nan Sách 600 Bì Cách 500 Cổ Sách 200
1 Cổ Sách 100 Biệt Châm 100 Kim Sách 100
1 Cổ Sách 200 Biệt Châm 150 Kim Sách 150
1 Cổ Sách 300 Biệt Châm 300 Kim Sách 300
1 Cổ Sách 400 Biệt Châm 400 Kim Sách 400
1 Cổ Sách 600 Biệt Châm 500 Kim Sách 500

Nguồn thu thập tài nguyên:

1. Diệp Tử + Quý Mộc ( Đánh quái )

2. Tiểu Thừng ( Từ Sự Kiện Tranh Tài 1:1 )

3. Nan Sách ( Thu Thập "Thuần Chỉ + TIểu Thừng" )

4. Bì Cách ( Từ Sự Kiện Huyễn Ảnh Ma Quật )

5. Biệt Châm ( Từ Sự Kiện Thợ Săn Quái Vật )

6. Cổ Sách ( Nan Sách + Bì Cách )

7. Kim Sách ( Cổ Sách + Biệt Châm ) hoặc từ sự kiện Tiêu Nhiều Nhận Nhiều (Tiêu Hồng Ngọc), Quà Tặng Bonus Tiêu.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048