► Sự Kiện

THU THẬP QUÀ THIẾU NHI - Sự Kiện Thu Thập Mới!

6/1/2023 4:48 PM

Thong thời gian sự kiện từ 01/06 ~ 15/06 khi thu thập đủ các tài nguyên yêu cầu, Hiệp Khách có thể đổi ngay phần quà đầy giá trị.

Bảng Quy Đổi Từ Nguyên Liệu

( Chọn MENU > SỰ KIỆN > SỰ KIỆN THU THẬP )

Số lượt đổi Nguyên liệu 1 Số lượng Nguyên liệu 2 Số lượng Quà đổi Số lượng
1 Bánh sandwich 200 Giỏ đồ dã ngoại 100 Bữa trưa 100
1 Bánh sandwich 1000 Giỏ đồ dã ngoại 200 Bữa trưa 100
1 Bánh sandwich 2000 Giỏ đồ dã ngoại 400 Bữa trưa 100
1 Bánh sandwich 4000 Giỏ đồ dã ngoại 800 Bữa trưa 100
1 Bánh sandwich 6000 Giỏ đồ dã ngoại 1,500 Bữa trưa 200
1 Bữa trưa 100 Nệm dã ngoại 100 Bộ dã ngoại 100
1 Bữa trưa 200 Nệm dã ngoại 150 Bộ dã ngoại 100
1 Bữa trưa 300 Nệm dã ngoại 300 Bộ dã ngoại 100
1 Bữa trưa 400 Nệm dã ngoại 400 Bộ dã ngoại 100
1 Bữa trưa 600 Nệm dã ngoại 500 Bộ dã ngoại 200
1 Bộ dã ngoại 100 Bài tập hè 100 Nhật ký dã ngoại 100
1 Bộ dã ngoại 200 Bài tập hè 150 Nhật ký dã ngoại 150
1 Bộ dã ngoại 300 Bài tập hè 300 Nhật ký dã ngoại 300
1 Bộ dã ngoại 400 Bài tập hè 400 Nhật ký dã ngoại 400
1 Bộ dã ngoại 600 Bài tập hè 500 Nhật ký dã ngoại 500

Nguồn thu thập tài nguyên:

1. Quà Thiếu Nhi sự kiện Tiêu Hồng ngọc (01/06 - 07/06) và Chuyên Gia Bảo Thạch (01/06 - 15/06)

2. Gấu Bông sự kiện Ủy Thác Lệnh (01/06 - 15/06)

3. Thỏ Trắng sự kiện Chinh Phục Đông Lãnh (01/06 - 15/06)

4. Bảo trì ngày 01/06 BQT gửi tặng 200 Quà Thiếu Nhi

Giới hạn đổi (Cửa Hàng) Vật Phẩm Đổi Số lượng Số lượng vật phẩm cần đổi
2 Hồng Ngọc 500 200
2 Thời Trang Phù 1 50
2 Bảo Hạp Khí Sơ Phụng A 1 100
2 Bảo Hạp Ủng Sơ Phụng A 1 100
2 Bảo Hạp Phục Sơ Phụng A 1 100
2 Bảo Hạp Hộ Sơ Phụng A 1 100
4 Vàng 100000 50
5 Khí Ngọc C 5 100
5 Ngự Ngọc C 5 100
5 Sức Ngọc C 5 100
2 Bảo Hạp Ngọc C~SR (PVP) 5 150
1 Bảo Hạp Chu Ma Nhẫn B 1 300
1 Bảo Hạp Chu Ma Khuyên B 1 300
1 Bảo Hạp Thiên Thần/Thiên Ma A 1 2000

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048