► Sự Kiện

Tiêu Nhiều Nhận Nhiều 04/05/2022

5/3/2022 7:10 PM

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 04/05/2022.

- Kết thúc: 07:00 ngày 19/05/2022.

 Giới Thiệu

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Hiệp Khách tiêu các mốc Hồng Ngọc nhất định theo yêu cầu sự kiện sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn theo từng mốc.

 Giao Diện

- Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Sự Kiện.

 Hướng Dẫn

+ Tiêu 300 Hồng Ngọc: 05 Khí Ngọc C & 05 Ngự Ngọc C.

Tiêu 500 Hồng Ngọc: 05 Sinh Tử Phù & 30.000 Vàng.

Tiêu 1.000 Hồng Ngọc: 10 Vũ Khí Phù & 10 Phòng Ngự Phù.

Tiêu 3.000 Hồng Ngọc: 05 Bảo Hạp Ngọc B ~ SR. & 50.000 Vàng.

Tiêu 5.000 Hồng NgọcBảo Hạp Phục Sơ Phụng A~S & 80.000 Vàng.

Tiêu 10.000 Hồng NgọcBảo Hạp Khí Sơ Phụng A~S & 100.000 Vàng.

Tiêu 20.000 Hồng Ngọc05 Hộ Linh Phù & 10 Sức Phẩm Phù.

Tiêu 50.000 Hồng Ngọc05 Khí Ngọc B & 05 Ngự Ngọc B.

Tiêu 100.000 Hồng Ngọc05 Sức Ngọc B & 05 Thủy Tinh Sức Phù.

Tiêu 200.000 Hồng Ngọc03 Bảo Hạp Kỹ Năng & 02 Phúc Vận Phù A.

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048