► Sự Kiện

Tiêu Nhiều Nhận Nhiều 21/07/2022

7/20/2022 10:29 AM

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 14/07/2022.

- Kết thúc: 23:59 ngày 20/07/2022.

 Giới Thiệu

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Hiệp Khách tiêu các mốc Hồng Ngọc nhất định theo yêu cầu sự kiện sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn theo từng mốc.

 Giao Diện

- Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Sự Kiện.

 

 Hướng Dẫn
 

Mốc Tiêu Phần Quà
Tiêu tích lũy 300 Hồng Ngọc 20,000 Vàng
Tiêu tích lũy 500 Hồng Ngọc 500 Tinh phiến
Tiêu tích lũy 1.000 Hồng Ngọc 20 Ngự Ngọc D
Tiêu tích lũy 3.000 Hồng Ngọc 01 Phúc Vận Phù C
Tiêu tích lũy 5.000 Hồng Ngọc 10 Sức Ngọc C
Tiêu tích lũy 10.000 Hồng Ngọc 01 Hộ Linh Phù
Tiêu tích lũy 20.000 Hồng Ngọc 02 Phúc Vận Phù B
Tiêu tích lũy 50.000 Hồng Ngọc 05 Hồng Tinh Thạch
05 Lam Tinh Thạch
Tiêu tích lũy 100.000 Hồng Ngọc 05 Tử Tinh Thạch
03 Hộ Linh Phù
Tiêu tích lũy 200.000 Hồng Ngọc 03 Phúc Vận Phù A
05 Phúc Vận Phù B

Hồng Ngọc tiêu vào sẽ được tính cộng dồn cho các Hiệp Khách trong sự kiện này.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048