► Sự Kiện

Ưu Đãi Hoàn Tiền Ví Dzo Đồng

1/16/2023 4:05 PM

Sự Kiện ƯU ĐÃI HOÀN TIỀN KHI SỬ DỤNG VÍ DZOGAME

 Thời gian

- Bắt đầu: (00:00) ngày 01/02/2023.

- Kết thúc: (23:59) ngày 28/02/2023.

 Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi nạp Dzodong vào Ví DzoGame đạt 1 trong các mốc sau sẽ nhận được hoàn trả tương ứng :

Mốc 1: Khi nạp DZODONG vào Ví từ 100,000,000 đến 299,999,999 Dzodong sẽ được hoàn trả 2% bằng DzoCoin.

Mốc 2: Khi nạp DZODONG vào Ví từ 300,000,000 đến 499,999,999 Dzodong sẽ được hoàn trả 3% bằng DzoCoin.

Mốc 3: Khi nạp DZODONG vào Ví từ 500,000,000 đến 999,999,999 Dzodong sẽ được hoàn trả 4% bằng DzoCoin.

Mốc 4: Khi nạp DZODONG vào Ví từ 1,000,000,000 đến 1,999,999,999 Dzodong sẽ được hoàn trả 5% bằng DzoCoin.

Mốc 4: Khi nạp DZODONG vào Ví từ 2,000,000,000 trở lên sẽ được hoàn trả 6% bằng DzoCoin.

Mỗi DzoID (tài khoản Ví) nhận được 01 Ưu đãi có giá trị cao nhất đạt được từ chương trình này.

 Hướng dẫn

Để nhận hoàn trả Ví DzoGame, gửi thông tin về Cổng hỗ trợ để được ghi nhận và kiểm tra.

Mẫu thông tin:

- Game cần hỗ trợ: Hiệp Khách Mobile

- Chủ đề cần hỗ trợ: Hoàn trả Dzo ví

- Số điện thoại:

- Thông tin tài khoản game:

 • ID đăng nhập: 
 
 • Hash ID
 

- Nội dung:

Đăng ký thông tin nhận hoàn trả DzoCoin từ sự kiện Ưu đãi Hoàn Tiền Khi Sử Dụng Ví DzoGame Tháng 01/2023.
 

 Lưu ý

- Dzodong được tính riêng biệt trên từng DzoID (không cộng dồn nhiều DzoID).

- Dzodong sau khi nạp vào Ví DzoGame có thể sử dụng cho bất kỳ sản phẩm nào của DzoGame.

- Dzocoin sẽ tổng kết và hoàn trả trực tiếp vào các DzoID báo danh thỏa điều kiện sự kiện sau khi kết thúc sự kiện mỗi tháng.

- Dzocoin sẽ được hoàn trả dự kiến từ ngày 05 đến ngày 07 của tháng tiếp theo.

- Hạn cuối báo danh là 7 ngày kể từ ngày kết thúc của sự kiện ở tháng tương ứng, sau 7 ngày nếu không báo danh xem như DzoID từ chối nhận ưu đãi từ sự kiện.

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

 

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048