► Sự Kiện

Ưu Đãi Ngày Lễ Valentine 12/02 - 15/02

2/11/2023 7:57 PM

 Thời gian

- Bắt đầu: 12/02.

- Kết thúc: 23:59, ngày 15/02.

- Thời gian tổng kết danh sách: 16/02 - 17/02.

- Thời gian phát thưởng: 17/02 - 18/02.

 

 Nội dung

- Trong thời gian sự kiện và mỗi ngày sự kiện, các Đại Hiệp xảy ra Nạp/Tiêu trong cùng 1 ngày đạt mốc sự kiện sẽ được cập nhật vào danh sách nhận thưởng.

- Ngoài ra, các Đại Hiệp đừng quên diệt quái thu thập các đạo cụ tình yêu đổi quà cho ngày Lễ Valentine nhé!

 

 Quà Nạp/Tiêu ưu đãi ngày Valentine 

Ngày Mốc KC Tên item Số lượng Note
12/02
1
Bảo Hạp Khí Sơ Thiên S 1  
- -  
     
1000
Ngự Ngọc C 20  
- -  
     
5000
Bảo Hạp Hỏa Huyết SR 5  
Rương Thức Tỉnh Thạch 2 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Thạch
     
10000
Bảo Hạp Thiên Thần/Thiên Ma A 1  
Rương Thức Tỉnh Thạch 3 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Thạch
     
13/02
1
Bảo Hạp Ngự Sơ Thiên S 1  
- -  
     
1000
Khí Ngọc C 20  
- -  
     
5000
Tuyệt Khí Phù 2  
Rương Thức Tỉnh Ti 2 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Ti
     
10000
Bảo Hạp Chu Thần (Nhẫn) A 5  
Rương Thức Tỉnh Ti 3 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Ti
     
14/02
1
Bảo Hạp Ngọc B ~ SR 3  
- -  
     
1000
Sức Ngọc C 3  
- -  
     
5000
Bảo Hạp Chu Ma Khuyên A 5  
Rương Thủy Tinh 2 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thủy Tinh
     
10000
Rương Thiên Vương/Ma Vương S 2  
Rương Thủy Tinh 3 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thủy Tinh
     
15/02
1
Bảo hạp linh thể thú 10  
- -  
     
1000
Ngự Ngọc C 3  
- -  
     
5000
Tuyệt Sức Phù 15  
Rương Thức Tỉnh Thạch 2 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Thạch
     
10000
Bảo Hạp Chu Thần (Khuyên) A 5  
Rương Thức Tỉnh Thạch 3 Mở tùy chọn 1 trong 6 loại Thức Tỉnh Thạch
     

 

 Khi đạt TOP nạp tiêu trong sự kiện lần này các Đại Hiệp sẽ có thêm quà 

TOP Lựa chọn 1 Số lượng Lựa chọn 2 Số lượng
1
Nhẫn Thần Ma A 1 Khuyên Thần Ma A 1
Rương Tập Hồn 1 Bích Long Chỉ Thêu (vĩnh viễn) 1
Kim Cang Phù (30 ngày) 1    
Danh Hiệu Lễ Tình Yêu (vĩnh viễn) 1    
2
Rương Tập Hồn 1 Xích Long Chỉ Thêu (Vĩnh viễn) 1
Thần Khí Phù (30 ngày) 1    
Danh Hiệu Lễ Tình Yêu (có thời hạn) 1    
3
Hộp Tập Hồn 1 Thần Khí Phù (30 ngày) 1
Kim Cang Phù (30 ngày) 1    
Danh Hiệu Lễ Tình Yêu (có thời hạn) 1