► Sự Kiện

Ủy Thác Lệnh 06/10/2022

10/5/2022 11:08 AM

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 06/10/2022

- Kết thúc: 07:00 ngày 19/10/2022.

 Giới Thiệu

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Hiệp Khách hoàn thành Nhiệm Vụ Ngày theo yêu cầu sự kiện sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn theo từng mốc.

 Giao Diện

- Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Sự Kiện.

 Hướng Dẫn

+ Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ Ngày: 30.000 Vàng.

+ Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ Ngày: 01 Phúc Vận Phù C.

+ Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ Ngày: 1500 Tinh Phiến.

+ Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ Ngày: 10 Khí Ngọc C.

+ Hoàn thành 60 Nhiệm Vụ Ngày: 10 Ngự Ngọc C.

+ Hoàn thành 80 Nhiệm Vụ Ngày: 04 Mảnh Thủy Tinh Khí Phù.

+ Hoàn thành 100 Nhiệm Vụ Ngày: 02 Phúc Vận Phù B.

+ Hoàn thành 120 Nhiệm Vụ Ngày: 02 Hộ Linh Phù.

+ Hoàn thành 140 Nhiệm Vụ Ngày: 10 Mảnh Thủy Tinh Khí Phù.

+ Hoàn thành 160 Nhiệm Vụ Ngày: 750 Hồng Ngọc.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

 

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048