► Sự Kiện

Ủy Thác Lệnh 14/07/2022

7/14/2022 10:26 AM

 

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 14/06/2022.

- Kết thúc: 08:00 ngày 28/07/2022.

 Giới Thiệu

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Hiệp Khách hoàn thành Nhiệm Vụ Ngày theo yêu cầu sự kiện sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn theo từng mốc.

 Giao Diện

- Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Sự Kiện.

 Hướng Dẫn

 

Yêu Cầu Phần Quà
Hoàn thành 5 Nhiệm Vụ Ngày 25,000 Vàng
Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ Ngày 03 Phúc Vận Phù C
Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ Ngày 1000 Tinh Phiến
Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ Ngày 15 Khí Ngọc C
Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ Ngày 15 Ngự Ngọc C
Hoàn thành 50 Nhiệm Vụ Ngày 15 Sức Ngọc C
Hoàn thành 60 Nhiệm Vụ Ngày 10 Gói Thưởng Thêm
Hoàn thành 80 Nhiệm Vụ Ngày 01 Hộ Linh Phù
Hoàn thành 100 Nhiệm Vụ Ngày 03 Phúc Vận Phù B
Hoàn thành 120 Nhiệm Vụ Ngày 04 Mảnh Thủy Tinh Khí Phù
Hoàn thành 140 Nhiệm Vụ Ngày 01 Bảo Hạp Hỏa Chu C~A
Hoàn thành 150 Nhiệm Vụ Ngày 500 Hồng Ngọc

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048