► Sự Kiện

Ủy Thác Lệnh 26/01/2023

1/19/2023 8:41 AM

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 26/01/2023.

- Kết thúc: 08:00 ngày 09/02/2023.

 Giới Thiệu

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Hiệp Khách hoàn thành Nhiệm Vụ Ngày theo yêu cầu sự kiện sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn theo từng mốc.

 Giao Diện

- Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Sự Kiện.

 Hướng Dẫn

 

Yêu Cầu Phần Quà
Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ Ngày 30.000 Vàng
Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ Ngày 01 Phúc Vận Phù C
Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ Ngày 1500 Tinh Phiến
Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ Ngày 10 Khí Ngọc C
Hoàn thành 60 Nhiệm Vụ Ngày 10 Ngự Ngọc C
Hoàn thành 80 Nhiệm Vụ Ngày 04 Mảnh Thủy Tinh Hộ Phù
Hoàn thành 100 Nhiệm Vụ Ngày 02 Phúc Vận Phù B
Hoàn thành 120 Nhiệm Vụ Ngày 02 Hộ Linh Phù
Hoàn thành 140 Nhiệm Vụ Ngày 10 Mảnh Thủy Tinh Hộ Phù
Hoàn thành 160 Nhiệm Vụ Ngày 750 Hồng Ngọc

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

 

 

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048