► Sự Kiện

Vòng Quay Chuột Ù 05/01/2023

1/4/2023 4:49 PM

 Thời gian

- Bắt đầu: 15:00 ngày 05/01/2023.

- Kết thúc: 14:59 ngày 12/01/2023.

 Nội dung

Vòng Quay Chuột Ù đã quay trở lại với hàng loạt các vật phẩm hấp dẫn không thể bỏ qua đây các Hiệp Khách ơi. Các vật phẩm Hiệp Khách có cơ hội nhận được khi tham gia vòng quay.